Produktförsäkringen kan vara onödig

När du köper varor som en tv, mobiltelefon eller dator föreslår ibland säljaren att du ska köpa en extra produktförsäkring som kan ersätta dig om varan går sönder. Det kan vara onödigt. Ta reda på vilket skydd du redan har så kan du bedöma om du behöver en produktförsäkring eller inte.

Du kan redan ha ett tillräckligt skydd för saker som du köper genom konsumentköplagen, varans garanti och om du skaffat ett så kallat allriskskydd i din hemförsäkring.

Konsumentköplagen innebär att du kan reklamera ursprungliga fel på varan i 3 år och ha rätt till ersättning. En garanti innebär att varan ska fungera under garantitiden och att du kan ha rätt till ersättning om den inte gör det och felet inte beror på att du råkat hantera varan fel.

Om du skaffat allriskskydd i din hemförsäkring gäller den för alla saker, inte bara för den du just köpt. Men felet på varan måste ha uppstått genom en plötslig och oförutsedd händelse.