Hemförsäkring utan personnummer

Försäkringsbolagen har olika villkor för vilka som kan ingå i en hemförsäkring. Det får betydelse för till exempel ensamkommande flyktingbarn och andra asylsökande som inte hunnit få svenskt personnummer.

Ofta kan en familj eller andra personer som delar hushåll ingå i en och samma hemförsäkring. Men om en person är nyanländ och inte har fått personnummer än kan det fungera annorlunda.

Ensamkommande barn i värdfamilj

Om du till exempel är värdfamilj åt ett ensamkommande flyktingbarn kan han eller hon inte automatiskt ingå i din hemförsäkring. Det här beror på att försäkringsbolagen oftast kräver att den som ska medförsäkras i en hemförsäkring måste vara folkbokförd på adressen. För att kunna bli folkbokförd måste du först ha fått ett personnummer och den som är asylsökande och inte har fått något personnummer kan alltså inte uppfylla kravet. Ett ensamkommande flyktingbarn i en värdfamilj måste i så fall teckna en egen hemförsäkring.

Asylsökande med ett eget boende

Du som är nyanländ och behöver skaffa en egen, privat hemförsäkring kan göra det själv utan att ha fått ett svenskt personnummer, eftersom du då är försäkringstagaren och det inte finns något krav på folkbokföring för försäkringstagare. Däremot är det inte säkert att de du vill ska vara medförsäkrade, dvs ingå i försäkringen, får göra det när de saknar personnummer.

Konsekvensen av det här blir att till exempel en flerbarnsfamilj kan behöva teckna en hemförsäkring för varje familjemedlem.

Vart vänder du dig?

Några försäkringsbolag har redan ändrat sina villkor för att anpassa dem till de förutsättningar som gäller dig som kommer till Sverige, väntar på besked om att få stanna och inte har fått ett personnummer. Andra försäkringsbolag har i stället för att ändra sina villkor valt att tillämpa en flexibel policy.

Många bolag har ännu inte hunnit anpassa sig efter de nya förhållandena. Ta därför alltid kontakt med försäkringsbolaget personligen och kontrollera hur hemförsäkringen gäller för dem som ännu inte har fått ett personnummer.

Var noga med att berätta vilka som bor på adressen och om de har personnummer eller inte. Ibland måste namnen på alla som bor på adressen stå i försäkringsavtalet. Det är viktigt att försäkringsbolaget har rätt uppgifter så att du får det skydd du vill ha.

Om du har funderingar kring vilket försäkringsbolag du ska välja, kan du kontakta oss.  

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå