Alla behöver ingå i en hemförsäkring

En hemförsäkring är ett grundläggande försäkringsskydd som alla behöver. Den är inte bara ett skydd för saker utan kan ge ersättning för många viktiga situationer i livet, till exempel om du skulle bli skadeståndsskyldig eller behöva ett juridiskt ombud.  Du som bor i ett tillfälligt boende har sällan eller aldrig någon hemförsäkring automatiskt och vi rekommenderar att du så fort som möjligt kontaktar ett försäkringsbolag och skaffar en hemförsäkring.

Nästan alla i Sverige har en hemförsäkring. Det beror på att den försäkringen inte bara kan ge ersättning om dina saker blir stulna eller skadade, utan också för många andra situationer. Alla hemförsäkringar innehåller: 

 • Egendomsskydd
  Ger ersättning för dina saker till exempel vid brand eller stöld.
 • Reseskydd (gäller i 45 dagar eller hos vissa bolag i 60 dagar)
  Ersätter bland annat kostnader för sjukvård utomlands och ambulansflyg till Sverige som annars kan kosta dig hundratusentals kronor.
 • Ansvarsskydd (vid skadeståndskrav)
  Kan betala skadestånd som du krävs på om du anses ha varit vårdslös (oaktsam).
 • Rättsskydd (juridiskt ombud)
  Kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud (advokat) vid en tvist.
 • Överfallsskydd
  Kan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad.