Bilförsäkring - teckna en trafikförsäkring från första dagen

Det är lag på att ha en trafikförsäkring för en bil som du äger. Och det är du som ägare som ska teckna trafikförsäkringen. Om du inte tecknar trafikförsäkringen från den första dagen när du har köpt din bil kan det innebära stora kostnader. Du kan teckna trafikförsäkringen genom valfritt försäkringsbolag.

 De två viktigaste sakerna att göra så fort du har köpt en bil är att:

  • Teckna en trafikförsäkring
  • Registrera ägarbytet

När du har köpt en bil ska du skicka in handlingarna om köpet till Vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. Den myndigheten ska sedan registrera dig som ny ägare.

Trafikförsäkring utan personnummer

Om du inte har fått något personnummer eller samordningsnummer än, kan du inte registreras som ägare. Det du bör göra då är att skicka in en skriftlig begäran till Transportstyrelsen om att du vill ha ett samordningsnummer. Det kan du göra samtidigt som du skickar in handlingarna om ägarbytet till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen kan sedan beställa ett samordningsnummer åt dig hos Skatteverket. Först när du har fått samordningsnumret kan Transportstyrelsen registrera dig som ägare av den bil du har köpt i Vägtrafikregistret.

Även om det kan ta tid att få ett samordningsnummer är det viktigt att tänka på att du, direkt när du har köpt bilen, måste teckna en trafikförsäkring för bilen. Försäkringsbolagen kan inte ställa krav på dig att du ska ha ett personnummer eller samordningsnummer för att du ska få teckna en trafikförsäkring. Du kan alltså teckna en trafikförsäkring även om du inte har fått ett samordningsnummer än.

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador som du vållat med bilen, men inga skador på din egen bil. Du kan skydda din egen bil genom att teckna en halv- eller helförsäkring.