Vilka försäkringar behöver du?

Här finns information om några viktiga privata försäkringar på svenska. Om du behöver information på något annat språk så finns det på webbplatsen Hallå konsument. Välj Other languages i toppmenyn.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå