Så riskerar du att bli en Money Mule

En "Money Mule" är en privatperson som först tar emot pengar på sitt bankkonto från en bedragare, därefter tar ut pengarna kontant och sedan skickar dem vidare – oftast helt omedveten om att det är ett penningtvättsbrott. Europol har gått ut med en varning för det allt vanligare brottet.

Ofrivilliga penningtvättsbrott går vanligtvis till så här: en bedragare har först lyckats få inloggningsuppgifter till någon annans bankkonto (via till exempel nätfiske). Bedragaren loggar in och för över pengar till ett annat bankkonto.  

Varningssignaler

Längre ned på sidan kan du läsa mer om hur det kan gå till att bli en "Money Mule" men var särskilt uppmärksam på risken om du blir erbjuden ett jobb där

  • ett internationellt företag påstår att de söker lokala eller nationella agenter eller representanter
  • arbetsuppgifterna i ett visst jobb inte beskrivs närmare utan fokus i stället ligger på att ditt bankkonto ska användas för ett visst syfte
  • alla arbetsuppgifter i det erbjudna arbetet ska skötas online via en dator.

En Money Mule ställer upp med sitt bankkonto

När en bedragare lyckats få inloggning till någon annans konto anlitar bedragaren en bulvan, som i det här fallet på engelska kallas "Money Mule". Den personen ställer upp med sitt bankkonto utan att veta att om att det är olagligt och tar emot pengarna. Sedan tar han eller hon ut pengarna kontant och skickar tillbaka dem till bedragaren. På så vis riskerar inte bedragarna att åka fast eftersom de aldrig exponerar sina egna bankkonton.

Kriminella lockar ofta nyanlända med erbjudanden om jobb

Kriminella personer använder olika metoder för att rekrytera medhjälpare. Det kan handla om erbjudanden om arbeten som kan verka seriösa, eller att du blir kontaktad via e-post eller sociala medier. Enligt en varning från Europol är "Newcomers to a country" en målgrupp som ofta blir erbjudna att bli "Money Mules". Fast de kallas inte för det. I stället kan du bli lockad med jobb som kallas till exempel "Transaction manager" och att få "lön" genom provision. Du kan exempelvis bli erbjuden att få behålla 10 procent av summan du får insatt på ditt konto innan du ska skicka pengarna vidare.

Hur kan du skydda dig?

Lämna aldrig ut information om dina bankkonton eller annan personlig information om du inte känner och har förtroende för den som frågar efter informationen.

Om du misstänker att du blivit inblandad i ett penningtvättsbrott ska du omedelbart sluta med alla aktiviteter som du tror är misstänkta, till exempel föra över pengar mellan olika konton. Ta i stället kontakt med din bank eller polisen. 

Externa webbplatser

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå