Separation eller skilsmässa – frågor om bank och försäkring

Här hittar du information om de frågor om bank och försäkring som kan bli aktuella när man separerar. Däremot skriver vi inte om annat man också behöver tänka på, till exempel ansöka om äktenskapsskillnad, bodelning, folkbokföring, vårdnadsfrågor, barnbidrag och bostadsbidrag.

En första vattendelare är om ni varit gifta eller sambor. Juridiskt är det väldigt stor skillnad eftersom det finns regler om äktenskapsskillnad och bodelning om ni är gifta. Om ni varit sambor kan ni också välja att göra en bodelning men sambolagen gäller bara gemensam bostad och bohag. Alltså möbler och liknande. Däremot inte bilen, sparkontot eller sommarstugan. De här frågorna kan man behöva hjälp med, särskilt om man inte är överens. Kontakta ett juridiskt ombud.

Att tänka på

  • Sambolagen omfattar bara bohag, inte exempelvis konton, bil och sommarställe
  • Det går inte att själva komma överens om vem som tar över ett lån. Man kan heller inte själv bara sluta att vara solidariskt betalningsansvarig för ett lån. 
  • Meddela försäkringsbolaget vem som är försäkringstagare på bostaden och bilen.
  • Kontrollera om även barnen behöver vara namngivna i hemförsäkringen i båda era hem.
  • Den som varit medförsäkrad i till exempel den andres sjuk- och olycksfallförsäkring kan behöva skaffa en egen.
  • Vem är förmånstagare till livförsäkringen och tjänstepensionen? 

Ta över ett hus eller lägenhet efter en skilsmässa eller separation

Vill någon av er ta över den bostad ni äger tillsammans? Får en av er ta över lånen själv? Vet ni hur ni gör med försäkringen? 

Oavsett om ni sinsemellan kommit överens om att någon ska få ta över den gemensamma bostaden så är det långivaren, det vill säga normalt banken, som avgör om någon av er ensam får ta över bolånet.

Banken kommer att göra en ny kreditprövning för att undersöka om den som vill bo kvar ensam har återbetalningsförmåga för lånet. Det är inte ovanligt att prövningen resulterar i att långivaren nekar den kvarvarande maken att ensam ta över lånen, särskilt inte om ni har stora bolån.

Läs mer om kreditprövning.

Ändra autogiro eller stående överföring

Om ni har ett autogiro eller stående överföring för lånebetalningarna bör ni se över dem och meddela banken från vilket konto som lånet ska betalas framöver. Se också över vilka räkningar ni betalar via autogiro och e-faktura. Säg upp eller uppdatera betalningsmottagarna med nya uppgifter

Läs mer om att Stoppa och återkalla autogiro.

Nytt lån efter skilsmässa eller separation

Som ensam låntagare får du oftast inte låna lika mycket och får förmodligen sämre ränta än när ni var två. Det beror på att du som ensam låntagare utgör en högre risk för banken. Banken räknar med att du har högre omkostnader som ensamstående och som ensam låntagare finns det heller inte någon annan som är solidariskt betalningsansvarig om du skulle bli sjuk eller arbetslös, därför är du en högre risk för banken. Ju högre risk desto högre ränta.

Kvar att leva på?

När banken gör en kreditprövning så använder de sig av en så kallad  KALP-kalkyl för att beräkna vilka levnadsomkostnader som låntagaren har (KALP står för Kvar att leva på). Det är schablonbelopp som varierar lite från bank till bank. Som ensamstående blir kostnaderna oftast högre eftersom det inte finns någon annan som delar dem. Om du tycker att bankens schablonbelopp inte stämmer för dig så kan du alltid kontakta banken och visa vilka kostnader som du faktiskt har.

Hos Finansinspektionen kan du ladda ned deras Kvar att leva på-räknesnurra (KALP) som ett exceldokument. Hos Konsumentverket kan du göra en budgetkalkyl för att få bra koll på din ekonomi.

Vem står försäkringen på?

En villa, bostadsrätt eller hyresrätt kan bara ha en försäkringstagare och den som bor kvar ska då vara försäkringstagare. Kontakta försäkringsbolaget och se till att de har rätt uppgifter. Behöver du teckna ny boendeförsäkring kan du passa på att jämföra försäkringar här.