Förbered dig för pensionstiden

Vad kan du själv göra för att få en så bra pension som möjligt? Det beror bland annat på hur gammal du är. Ju förr du förbereder dig för pensionstiden desto bättre kan den bli ekonomiskt. Vänta inte in i det sista. 

Hur länge skulle du vilja arbeta? Hur vill du leva ditt liv som pensionär?

Att förbereda sig för pensionstiden innebär inte bara mer av eget sparande som det ibland framstår som. Du kan också exempelvis fundera över vilka val du kan göra för din tjänstepension -  en del av pensionen som får allt större betydelse för allt fler svenskar - hur länge du ska arbeta och om du har rätt risknivå i det sparande du eventuellt har.

Du kan också fundera på vilka kostnader du klarar av som pensionär. Om du har bolån, är det dags att börja amortera mer nu för att ha lägre kostnader sedan? 

Här har vi samlat konkret, bra och viktig information så att du enklare kan fokusera på "rätt" förberedelser inför pensionstiden, beroende på i vilken ålder du befinner dig. Se informationen som de förslag och den vägledning den är avsedd som. Till syvende och sist är det du som avgör vad som är viktigt och möjligt. 

Även Pensionmyndigheten har åldersinriktad information om pension.

Kort sammanfattning

  • Vänta inte in i det sista med att planera för din ekonomi under pensionstiden.
  • Se över ditt eget sparande men också tjänstepensionen.
  • Se över dina kostnader och planera framåt.

Dags att gå i pension? Eller ska du fortsätta jobba?

Det finns ingen bestämd pensionsålder för att ta ut allmän pension men det finns en lägsta ålder beroende på när du är född. 

Det finns ingen bestämd pensionsålder för att ta ut allmän pension men det finns en lägsta ålder beroende på när du är född.

Läs mer hos Pensionsmyndigheten: https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/pensionsaldrar-och-riktalder

Dags att gå i pension? Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på och hur du kan planera inför uttag av pensionen.

Arbetar du längre och väntar med att ta ut pensionen blir pensionen bli högre. Om du fortsätter att jobba ett eller ett par år efter du fyllt 65 år kan det betyda mycket för din ekonomi. 

Hur gör jag för att ta ut min pension?
Pensionen kommer ofta från flera olika håll. Du får allmän pension från Pensionsmyndigheten. De allra flesta har också tjänstepension via jobbet. Dessutom kanske du ha eget sparande till pension.

☐ Skaffa dig en samlad bild av dina pensionstillgångar

På minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension. Där visas både din allmänna pension, tjänstepension och privata pensionsförsäkringar, om du har sådana.

☐ Ta reda på var pengarna finns

På minpension.se  kan du också även hitta uppgifter om vi vilka försäkringsbolag dina pengar finns hos som betalats in från olika arbetsgivare under din arbetstid. Om du saknar uppgifter på minpension.se behöver du ta kontakt med dina arbetsgivare för besked.

☐ Planera uttag

För dig som snart tänker ta ut din pension finns Uttagsplaneraren på minpension.se  - där du kan få en bra överblick av dina olika val när det närmar sig.

☐ Skatteregler

TBD… https://www.minpension.se/allt-om-pensioner/pension-och-skatt

☐ Checklista/guide ”Hur vill du att din pension ska betalas ut?

https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/guider--checklistor/guider---sparande--pension/hur-vill-du-att-din-pension-ska-betalas-ut/

☐ Ta ut min pension

Du ska själv ansöka hos Pensionsmyndigheten, gärna tre månader innan du vill att utbetalningarna av den allmänna pensionen ska starta.  

Det eller de bolag du har din tjänstepension hos kommer höra av sig till dig - de flesta när du närmar dig din 65-årsdag. Om du vill ta ut din tjänstepension tidigare måste du själv höra av dig till dina försäkringsbolag. Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid. Det är viktigt att tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. 

Om du ett eget sparande till pension som du vill börja ta pengar från kan olika regler gälla. Hör efter med ditt försäkringsbolag eller din bank vad som gäller.  

 

 

Kostnader

Går det ihop?
☐ Förbättra förutsättningar för högre pension

Gå igenom dina olika delar av pension och se vad du kan göra för att höja pensionen.

☐ Engagemang och risknivå

Bestäm hur engagerad du vill vara i de valbara delarna av pensionen. Om du bara är lite engagerad eller inte engagerad alls, välj en traditionell försäkring. Om du vill vara mer engagerad, välj en fondförsäkring och följ utvecklingen med jämna mellanrum. Högre risk i en fondförsäkring kan öka chansen till högre pension men även göra så att pensionen blir lägre. Använd våra jämförelser av pensionsförsäkringar.

☐ Avgifter

Försäkringsbolaget kan ta ut olika avgifter i din pensionsförsäkring. Det kan vara en fast avgift, avgift på inbetald premie, procentuell avgift på pensionskapitalet och förvaltningsavgifter på fondsparande. Avgifterna har stor betydelse för hur ditt pensionskapital utvecklas, eftersom du sparar under lång tid. Räkna på försäkringsbolagens avgifter med vårt webbverktyg Jämförpris. 

☐ Efterlevandeskydd

Du kan kombinera din tjänstepension med efterlevandeskydd. Väljer du att göra det får du själv lägre pension. Den vanligaste typen av efterlevandeskydd är ett återbetalningsskydd och innebär att det kapital som du hunnit spara ihop betalas ut till förmånstagarna när du avlider. En annan typ av efterlevandeskydd är familjeskyddet. Premien till familjeskyddet dras av från din tjänstepensionspremie, vilket gör att din egen ålderspension bli lägre. Räkna på vad efterlevandeskyddet kostar, i t ex SAF-LO

☐ Jobba längre

Jobbar du längre och skjuter upp pensionsutbetalningar så blir pensionen högre sen…

☐ Eget sparande

Om du har möjlighet så kan ett eget sparande förstärka din ekonomi som pensionär…https://www.konsumenternas.se/sparande--pension/pension/eget-sparande/

Lån

☐ Förbättra förutsättningar för lägre kostnader som pensionär

TBD...

☐ Bolån

TBD…https://www.konsumenternas.se/lan--betalningar/lan/bolan/

☐ Amortering

TBD…(ändrade förutsättningar att låna nära pensionen?)

☐ Seniorlån

TBD…https://www.konsumenternas.se/lan--betalningar/lan/kapitalfrigoringskredit----lan-till-aldre/

https://www.konsumenternas.se/lan--betalningar/lan/laneskydd/

☐ Försäkringar

Vilka försäkringar behöver jag som pensionär? https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/guider--checklistor/guider---forsakring/vilka-forsakringar-behover-jag/pensionar/

 

Försäkringar

 

☐ Om det värsta händer?

Om du delar hushåll glöm inte att fundera på vad som händer om någon blir ensam kvar.

☐ Låneskydd

TBD…https://www.konsumenternas.se/lan--betalningar/lan/laneskydd/

☐ Framtidsfullmakt

TBD…https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/fakta/bankfakta/framtidsfullmakt/

☐ Personförsäkringar

TBD…https://www.konsumenternas.se/forsakringar/personforsakringar/

 

Sparande

 

☐ Se över ditt övriga sparande?

 

☐ Befintligt sparande

 

·         Sparar du redan, ha koll på vilken risk du har i ditt sparande. Eventuellt kanske du ska byta till en säkrare placering där du inte riskerar att förlora ditt sparkapital. Å andra sidan…möjlighet till bättre avkastning https://www.konsumenternas.se/sparande--pension/sparande/

 

·         Det finns även andra val att göra. Kanske flytta ditt sparande till ett annat bolag för att få lägre kostnader? Se våra jämförelser www. och få tips i vår Pensionsguide, se https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/guider--checklistor/guider---sparande--pension/pensionsguiden/ 

 

·         Funderar du på att kontakta en rådgivare för att få råd om ditt sparande? Läs mer om dina rättigheter i samband med rådgivning, https://www.konsumenternas.se/sparande--pension/sparande/radgivning-om-placeringar/ I vår checklista hittar du också användbara tips inför mötet med en rådgivare https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/guider--checklistor/guider---sparande--pension/checklista-for-investeringsradgivning/

 

 

 

Övriga externa länkar

 

https://www.amf.se/tips-och-inspiration/19391/pensionen-for-dig-i-50-arsaldern/

https://www.pensionsmyndigheten.se/monicas-pensionsblogg/monicas-pensionsblogg/dags-for-pension-3-tips-for-dig-som-borjat-planera

https://www.avtalat.se/pension/ga-i-pension/

https://www.pensionsmyndigheten.se/service/guide/guide

 

 

 

 

·         Överblick och prognos – minpension

·         Sparande

·         Lån (och betalningar?)

·         Försäkringar

·         (Minska?) Kostnader

 

 

Kapitalfrigöringskrediter- Fakta finns, men inget specifikt inriktat på målgrupperna vi kikar på.

 

Se upp med:

-minska risken att välja bli utsatt för bedrägerier

-många krediter, håll koll på antal och storleken på de betalningar man gör på kredit. Håll koll på hur stora krediter du har.