Förbered dig för pensionstiden

Vad kan du själv göra för att få en så bra pension som möjligt? Det beror bland annat på hur gammal du är. Ju förr du förbereder dig för pensionstiden desto bättre kan den bli ekonomiskt. Vänta inte in i det sista. 

Hur länge skulle du vilja arbeta? Hur vill du leva ditt liv som pensionär?

Att förbereda sig för pensionstiden innebär inte bara mer av eget sparande som det ibland framstår som. Du kan också exempelvis fundera över vilka val du kan göra för din tjänstepension -  en del av pensionen som får allt större betydelse för allt fler svenskar - hur länge du ska arbeta och om du har rätt risknivå i det sparande du eventuellt har.

Du kan också fundera på vilka kostnader du klarar av som pensionär. Om du har bolån, är det dags att börja amortera mer nu för att ha lägre kostnader sedan? 

Här har vi samlat konkret, bra och viktig information så att du enklare kan fokusera på "rätt" förberedelser inför pensionstiden, beroende på i vilken ålder du befinner dig. Se informationen som de förslag och den vägledning den är avsedd som. Till syvende och sist är det du som avgör vad som är viktigt och möjligt. 

Även Pensionmyndigheten har åldersinriktad information om pension.

Kort sammanfattning

  • Vänta inte in i det sista med att planera för din ekonomi under pensionstiden.
  • Se över ditt eget sparande men också tjänstepensionen.
  • Se över dina kostnader och planera framåt.

Efter 55 kan du börja ana hur pensionstiden ser ut ekonomiskt

Efter 55 kan du börja ana hur pensionstiden ser ut ekonomiskt. Skaffa dig en samlad bild av dina pensionstillgångar.

Hur vill du leva som pensionär? Ta kontroll över det du kan.

Checklista - vad du ska fokusera på

Här beskriver vi vad du ska fokusera på.

Överblick och prognos

Gör en översiktlig budget för din pensionärstillvaro. Går det ihop? Gå igenom dina olika delar av pension och se vad du kan göra för att höja pensionen.

Gör prognoser på Minpension