Förbered dig för pensionstiden

Vad kan du själv göra för att få en så bra pension som möjligt? Det beror bland annat på hur gammal du är. Ju förr du förbereder dig för pensionstiden desto bättre kan den bli ekonomiskt. Vänta inte in i det sista. 

Hur länge skulle du vilja arbeta? Hur vill du leva ditt liv som pensionär?

Att förbereda sig för pensionstiden innebär inte bara mer av eget sparande som det ibland framstår som. Du kan också exempelvis fundera över vilka val du kan göra för din tjänstepension -  en del av pensionen som får allt större betydelse för allt fler svenskar - hur länge du ska arbeta och om du har rätt risknivå i det sparande du eventuellt har.

Du kan också fundera på vilka kostnader du klarar av som pensionär. Om du har bolån, är det dags att börja amortera mer nu för att ha lägre kostnader sedan? 

Här har vi samlat konkret, bra och viktig information så att du enklare kan fokusera på "rätt" förberedelser inför pensionstiden, beroende på i vilken ålder du befinner dig. Se informationen som de förslag och den vägledning den är avsedd som. Till syvende och sist är det du som avgör vad som är viktigt och möjligt. 

Även Pensionmyndigheten har åldersinriktad information om pension.

Kort sammanfattning

  • Vänta inte in i det sista med att planera för din ekonomi under pensionstiden.
  • Se över ditt eget sparande men också tjänstepensionen.
  • Se över dina kostnader och planera framåt.

Se till att ha en tjänstepension

När du börjar arbeta är det viktigt att du försöker få tjänstepension. Den kan vara kollektivavtalad eller individuell men kommer att ha stor betydelse för din framtida pension, eftersom pengarna som betalas in kommer att kunna växa under lång tid. Om din arbetsgivare inte ger dig tjänstepension, försök förhandla till dig högre lön och spara själv.

Omfattas du av ett kollektivavtal har du automatiskt en tjänstepension. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan du i stället ha en individuell tjänstepension – fråga din arbetsgivare. Om din arbetsgivare inte ger dig någon tjänstepension alls, försök förhandla till dig högre lön och spara själv. Du kan läsa mer om Tjänstepension här, Och om Eget sparande här.

Checklista - Tänk på att:

 (Det här bör du tänka på):
Här beskriver vi vad som är viktigast att tänka på i din ålder när det gäller pensionstiden.

Överblick och prognos

Överblick och prognos

Överblick och prognos – minpension
Gör en pensionsprognos
Vad händer om du blir sjuk?
Stämmer avsättningarna med din lön?
Förbättra dina förutsättningar för högre pension
Jobba längre?