Om att låna till äldre

Många äldre personer har svårt att få lån eftersom långivarna menar att de inte klarar av att betala ränta för lånet med sin pension eller månadsinkomst. Om du är i den situationen kan det finnas ett alternativ att få låna om du har en obelånad eller lågt belånad villa, bostadsrätt eller fritidshus som säkerhet.

I dag finns det två företag som erbjuder en särskild konstruktion för äldre personer som har svårt att få ett vanligt bolån.

Tänk på att:

  • läsa igenom all information du får från långivaren, ställ frågor och ta god tid på dig innan du skriver under något avtal,
  • räntan på den här typen av lån är högre än på ett motsvarande vanligt bolån,
  • om det finns ett bundet  bolån som ska lösas in i samband med att du skaffar nytt lån kan du få betala ränteskillnadsersättning till gamla banken,
  • den extra inkomst du får med lånet kan göra att du går miste om bostadstillägg. Detta beror på att den bostadskostnad som används för beräkning av om du är berättigad till bostadsbidrag enbart räknas om räntan betalas löpande. Kontrollera det med Pensionsmyndigheten.
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå