Kapitalfrigöringskredit

I dag finns det två företag som erbjuder lån som kallas kapitalfrigöringskredit. Du kan ta en kapitalfrigöringskredit när du äger en bostad som du har låga eller inga lån alls på, ensam eller tillsammans med den som du lever med. Du betalar ingen ränta eller amorteringar så länge du bor kvar. Räntan läggs i stället löpande till lånet och du betalar den totala skulden antingen en dag du själv väljer eller när du säljer bostaden eller när den sista låntagaren dör.

Lån till äldre

För att få en kapitalfrigöringskredit ska du ha fyllt 60 år och äga en bostadsrätt som är värd minst 500 000 kronor - eller en villa/fritidshus som är värt minst
900 000 kronor - i ett område med stabil prisutveckling över tiden. Som 60-åring kan du låna max 25 procent av bostadens marknadsvärde. Ju äldre du blir, desto högre belåningsgrad får du ha - upp till 55 procent för en 87-åring.

Lever du i ett parförhållande är det åldern på den som är yngst som räknas. Om det redan finns lån på bostaden kommer en del av det nya lånet att användas till att lösas in det gamla lånet och resten betalas ut till dig.

Lånet får du behålla så länge du bor kvar i bostaden – livet ut om du vill. Du blir aldrig skyldig mer än vad din bostad är värd. 

Utbetalning

Lånet betalas ut som ett engångsbelopp, ett månadsbelopp eller som en kombination av dessa. Du betalar inte räntan löpande utan räntekostnaden räknas upp kvartalsvis (ränteuppräkning) och du betalar räntan först dag du väljer att lösa lånet. Det innebär att din skuld ökar under hela lånets löptid.

Återbetalning

Lånet har ingen tidsbegränsning vilket innebär att du kan bo kvar och behålla ditt lån så länge du själv vill. Långivaren lämnar en skuldfrigaranti som innebär att du aldrig blir skyldig mer än du får ut vid en försäljning av bostaden. När det blir aktuellt att lösa lånet betalar du den totala skulden som består av det ursprungliga lånebeloppet och den obetalda räntan.

Ränteavdrag

Räntan anses inte vara betald årligen. Detta medför att du inte kan göra något årligt avdrag i deklarationen. När du löser lånet får du göra avdrag för räntekostnaden mot en eventuell reavinst som uppkommer när du säljer bostaden.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå