Låneskydd

Låneskydd är en försäkring som är kopplad till ett lån. Låneskyddet kan i vissa situationer trygga privatekonomin för dig eller din partner.

I de flesta fall kan du välja om låneskyddet ska omfatta både skydd vid dödsfall samt ersättning vid arbetslöshet och arbetsoförmåga på grund av olycksfall/sjukdom.

 

Läs också om

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå