Räntetak och kostnadstak för snabblån och andra högkostnadskrediter

För att stärka konsumentskyddet har riksdagen den 1 september beslutat om nya regler för högkostnadskrediter som snabblån. Reglerna styr till exempel hur hög räntan får vara och vilka kostnader företagen får lägga på lånet.

Mikrofon - podd om att spara till barnLyssna på Bank- och finanspodden om konsumtionslån och högkostnadskrediter

För de flesta lån och krediter gäller att långivare själva får bestämma hur hög räntan får vara och vilka slags avgifter de kan ta ut. Men för vissa lån, så kallade högkostnadskrediter, gäller sedan den 1 september 2018 särskilda regler för hur hög räntan och olika tillkommande kostnader får vara:

 • Räntan får högst vara 40 procent över referensräntan.
  Referensräntan är en ränta som fastställs en gång per halvår av Riksbanken.
 • Dröjsmålsräntan får också högst vara 40 procent över referensräntan.
 • Den totala kostnaden för lånet får högst vara lånebeloppet gånger två, dvs dubbla lånebeloppet.
 • Inga andra avgifter än dröjsmålsränta får tas ut om låntagaren är sen med sin återbetalning.
 • Lånet får enbart förlängas en gång.
 • Företagen ska följa särskilda måttfullhetsregler i marknadsföringen.

Vad är en högkostnadskredit?

För att de särskilda reglerna ska gälla måste lånet vara en högkostnadskredit. Dit hör till exempel snabblån eller sms-lån.

En högkostnadskredit är ett lån där den effektiva räntan är minst 30 procent högre än den så kallade referensräntan. Referensräntan är en ränta som Riksbanken fastställer en gång per halvår. Den är för närvarande (2020) 0 procent. Det betyder att ett lån räknas som en högkostnadskredit om den effektiva räntan är minst 30 procent.

Den effektiva räntan är en ränta som visar hela kostnaden för lånet, eftersom den innehåller både räntekostnaden och olika avgifter, till exempel uppläggningsavgift och aviavgifter. Den effektiva räntan gör det därför lättare att jämföra olika krediter med varandra.

Vad är INTE en högkostnadskredit?

Lån och krediter med en effektiv ränta under referensräntan + 30 procent är inte högkostnadskrediter. Då gäller inte något krav på till exempel maximal dröjsmålsränta eller något kostnadstak.

Bolån är undantagna.

Även krediter som i huvudsak gäller kreditköp (köp av varor eller tjänster på kredit) är undantagna. Det betyder att reglerna inte gäller för kreditkort som huvudsakligen är avsedda för köp.

Högkostnadskrediter får ha en maxränta på 40 procent

Det finns en gräns för hur hög ränta en långivare får ta ut för en högkostnadskredit. Maxränta är en ränta på 40 procent över referensräntan. Kopplingen till referensräntan beror på att maxräntan ska vara flexibel och ta hänsyn till det allmänna ränteläget. Eftersom den aktuella referensräntan är 0 procent får en högkostnadskredit för närvarande högst ha en ränta på 40 procent.

Maxtak för dröjsmålsränta för högkostnadskrediter

Det finns en maxgräns även för dröjsmålsränta. En högkostnadskredit får högst ha en dröjsmålsränta på 40 procent över referensräntan.

Dessutom får inte långivaren ta ut några andra avgifter än dröjsmålsränta när en låntagare är sen med betalningarna. Så kallade dröjsmålsavgifter, eller andra fasta avgifter som tas ut vid försening, är därför inte tillåtna för en högkostnadskredit.

Kostnadstak för högkostnadskrediter

Kostnadstaket för en högkostnadskredit innebär att du som mest kan bli skyldig att betala ett belopp som är lika stort som lånebeloppet i ränta och andra kostnader.

Om lånet exempelvis är 15 000 kr ska du totalt inte behöva betala tillbaka mer än 30 000 kr.

Vad ingår i kostnadstaket?

Kostnader som omfattas av kostnadstaket är alla kostnader som du haft med anledning av krediten och som kan uppstå på grund av dröjsmål med betalningen. Sådana kostnader är:

 • Krediträntor
 • Avgifter med anledning av krediten (uppläggningsavgift, aviavgift, fakturaavgift m m)
 • Försäkring som är obligatorisk för att få krediten
 • Dröjsmålsränta
 • Avgifter för betalningspåminnelser och inkassokrav

Vad ingår inte i kostnadstaket?

Exempel på avgifter och kostnader som INTE räknas in i kostnadstaket är:

 • Kostnader hos Kronofogden
 • Rättegångskostnader i domstol
 • Kostnader för utmätning

Förbud mot att förlänga högkostnadskrediter

Enligt de nya reglerna är det inte tillåtet att förlänga en högkostnadskredit mer än en gång. Du kan alltså bli erbjuden en förlängning av lånet mot en förlängningsavgift eller liknande vid ett tillfälle, men inte flera gånger.

Ny kredit är också förlängning

Om företaget erbjuder en ny kredit för att finansiera återbetalningen av en tidigare kredit räknas det också som en förlängning enligt reglerna. Och när den nya krediten lämnas av någon annan långivare men som har nära förbindelser med den första, räknas det också som en förlängning och är förbjudet mer än en gång. Exempel på en nära förbindelse är om det ena bolaget är moderbolag till det andra.

Reglerna om högkostnadskrediter är tvingande

Reglerna om högkostnadskrediter står i konsumentkreditlagen. Det innebär att företagen är tvingade att följa reglerna. Om långivaren tillämpar ett villkor som strider mot reglerna gäller det inte.

Gäller bara kreditavtal från och med 1 september 2018

De särskilda reglerna för högkostnadskrediter gäller för låneavtal som ingås från den 1 september 2018, inte på låneavtal som träffats tidigare.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå