Betalningsplan och kontoutdrag

När du har ett lån eller en kredit kan du begära att få en betalningsplan som visar när du ska betala amorteringar, räntor och avgifter. Rätten till en betalningsplan gäller för alla slags krediter utom för bostadslån!
Har du en kontokredit ska du få regelbundna kontoutdrag.

Rätt till betalningsplan

Du har rätt att när som helst, och utan kostnad, få en betalningsplan över kommande betalningar på ditt lån eller din kredit. I betalningsplanen ska du få uppgifter om:

  • när och hur mycket du ska betala,
  • hur mycket av varje betalning som är ränta, hur mycket som är amortering och hur mycket som är avgifter.

Om räntan inte är bunden eller om avgifterna enligt låneavtalet kan ändras så ska det framgå av betalningsplanen att de belopp som anges bara gäller till dess räntan eller avgifterna ändras.

Kontoutdrag för kontokredit

Om du har en kontokredit ska du regelbundet få kontoutdrag.  En kontokredit är till exempel ett kreditkort där det finns en fastställd högsta kreditgräns som du fortlöpande kan utnyttja. Det kan också vara en kredit kopplad till ditt vanliga bankkonto och som du får utnyttja när pengarna på kontot är slut.

Av kontoutdraget ska du kunna se:

  • vilken period som kontoutdraget gäller,
  • datum och saldo för det föregående kontoutdraget,
  • vilka uttag/köp och betalningar som du gjort och datum för dessa,
  • det nya saldot,
  • den ränta och de avgifter som gällt för perioden,
  • det belopp som du måste betala.

Du ska få kontoutdraget på papper eller i någon annan läsbar och varaktig form, till exempel på dina sidor i internetbanken.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå