Omläggning till bolån

När bygget är klart görs en slutbesiktning. Vid slutbesiktningen blir entreprenader och leveranser godkända och ansvaret för huset lämnas över till köparen. Banken kan då lägga om byggnadslånet till ett vanligt bolån, så kallat avlyft.

För att banken ska lägga om lånet behöver du också visa upp ett slutbesked från byggnadsnämnden i kommunen. Slutbeskedet innebär att byggnaden eller ombyggnaden anses slutförd. Slutbeskedet visar också att alla krav som ställts är uppfyllda (krav enligt bygglov, kontrollplan, startbesked med mera). Dessutom måste en slutvärdering av huset göras.

Ny kreditprövning

Inför omläggningen till ett bolån gör banken oftast en ny kreditprövning. Normalt kan du räkna med att få det slutliga bolånet beviljat om du har ett byggnadslån. Men det finns ingen absolut garanti. Skulle exempelvis din ekonomi ha försämrats väsentligt under byggnadstiden så att det påverkar din återbetalningsförmåga kan det innebära att banken inte beviljar bolånet. Ett annat skäl till att banken avslår lånet kan vara att det färdiga huset inte är en tillräcklig säkerhet.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå