Om byggnadslån

När du behöver låna pengar för att bygga ett hus, eller göra en större ombyggnad eller renovering, kan du få ett byggnadslån. Ett sådant lån skiljer sig en del från ett vanligt bolån. Andra namn på byggnadslån är bygglån, byggnadskredit eller byggkreditiv.

När du har ett byggnadslån får du inte ut hela beloppet på en gång utan får använda krediten efter hand som du betalar fakturor för bygget. Det fungerar i stort sett som en checkkredit eller en kontokredit. När huset eller ombyggnaden är färdig lägger banken om byggnadslånet till ett vanligt bolån.

Så här brukar ett byggnadslån fungera:

  1.  Du träffar tomtsäljaren och skriver kontrakt
  2.  Du träffar husleverantören och skriver ett köpe- och entreprenadkontrakt
  3.  Du träffar banken som kontrollerar de handlingar som behövs för att du ska få byggnadslånet
  4.  Du ansöker om bygglov
  5.  Du träffar banken och skriver under lånehandlingarna och eventuella spärrförbindelser
  6.  Banken gör delutbetalningar under tiden bygget fortskrider efterhand som leverantörer och entreprenörer skickar fakturor
  7.  Slutbesiktning av huset
  8.  Du träffar banken för att lägga om lånet till ett bolån. Banken betalar ut bolånet och avslutar byggnadslånet.
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå