Låneskydd

Låneskydd är en försäkring som är kopplad till ett lån. Låneskyddet kan i vissa situationer trygga privatekonomin för dig eller din partner. I de flesta fall kan du välja om låneskyddet ska omfatta både skydd vid dödsfall samt ersättning vid arbetslöshet och arbetsoförmåga på grund av olycksfall/sjukdom.

Om du inte vill teckna ett låneskydd kan du få motsvarande skydd genom att teckna en liv-, inkomst- eller sjukförsäkring.