Allmän information om bolån

Den som erbjuder bolån till konsumenter ska lämna allmän information om lånen. Kravet gäller för långivare och för de låneförmedlare som är ombud för en eller flera långivare. Däremot behöver inte förmedlare som inte är knutna till vissa långivare lämna den här informationen.

Informationen riktar sig till låntagare och konsumenter i allmänhet och ska inte vara anpassad till en individuell situation, utan är övergripande. Informationen ska finnas tillgänglig på papper eller i något annat varaktigt medium. Alternativt kan den finnas tillgänglig genom att publiceras på företagets webbplats.

Uppgifter som långivaren eller förmedlaren ska lämna är bland annat:

 • Kontaktuppgifter till långivare eller låneförmedlare
 • Vilka säkerheter som krävs för att få låna
 • Vilka löptider som erbjuds för lånen
 • Om räntan på lånet är rörlig eller bunden, vilka räntebindningstider som erbjuds och vilka konsekvenser olika bindningstider kan ha för konsumenten
 • Information om räntevillkor och vilka bestämmelser som styr räntans utformning, till exempel om förutsättningar för ändringar av räntan och hur konsumenten får besked om ränteändringar
 • Vilken valuta som lån erbjuds i
 • Ett representativt exempel på lånebelopp, kreditkostnad (räntor, avgifter och andra kostnader), kreditfordran (summan av lånebeloppet och kreditkostnaden) och den effektiva räntan
 • Eventuella andra kostnader som ska betalas i samband med lånet, till exempel kostnad för lagfart
 • Alternativ för återbetalning, exempelvis inom vilka ramar lånet behöver amorteras
 • Villkor för förtidslösen av lånet
 • Vilka krav som ställs på värdering av den säkerhet som ska ställas för lånet
 • Konsekvenser om konsumenten inte följer sina skyldigheter, exempelvis rutiner vid försenade betalningar och vad som gäller beträffande uppsägning
 • Krav på att konsumenten tecknar en tilläggstjänst, exempelvis att öppna ett konto
 • Om konsumenten behöver köpa några andra tjänster för att få lånet på vissa villkor.