Låneskydd för bolån

När du tar ett bolån erbjuder ofta långivaren ett bolåneskydd. Ofta kan du själv välja om du vill att bolåneskyddet ska omfatta både ersättning vid dödsfall och ersättning om du blir arbetslös eller arbetsoförmögen på grund av olycksfall/sjukdom.

Bolåneskydd vid dödsfall

Bolåneskyddet som omfattar dödsfall kan vanligtvis tecknas från 18 års ålder och upphör att gälla när du fyller 65 år. Ibland trappas ersättningen ned efter 55 års ålder. I allmänhet krävs att du fyller i en hälsodeklaration. Vid dödsfall betalar bolåneskyddet hela eller en del av lånet, ibland upp till ett maxbelopp om 40 prisbasbelopp (1 860 000 kronor år 2019). Priset (eller premien) för ett bolåneskydd är beroende av hur gammal du är och hur stort lån som ska lösas in vid ett dödsfall. I vissa fall erbjuder långivaren ett bolåneskydd utan kostnad, under förutsättning att du samlar alla dina lån hos långivaren.

Bolåneskydd vid arbetslöshet och arbetsoförmåga

För att få teckna bolåneskydd som ger ersättning vid arbetslöshet och arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall måste du vara inskriven i svensk försäkringskassa samt vara folkbokförd i Sverige. Vidare krävs att du är fullt arbetsför och har en tillsvidareanställning. Skyddet kan tecknas från 18 år och kan behållas fram till 65 års ålder.

För ersättning på grund av arbetslöshet gäller ofta att försäkringen träder i kraft först efter en kvalifikationstid som kan vara mellan 150 och 180 dagar. Det betyder att du måste ha varit försäkrad minst så länge innan du blev arbetslös för att försäkringen ska gälla.

Bolåneskyddet träder in och betalar kostnaden för lånet när du har varit arbetslös eller arbetsoförmögen i 30 - 60 dagar. Hur lång karenstiden är beror på avtalet.

Ersättningsbeloppet är månadskostnaden för lånet (vanligtvis både ränta och amortering) dock maximalt 15 000 kronor per månad under längst ett år. Priset (premien) för försäkringen beror på hur gammal du är och hur stort hur stort försäkringsbelopp du väljer.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå