Låneskydd för andra lån

De flesta långivare erbjuder någon typ av låneskydd men villkoren kan skilja en hel del. Vissa låneskydd ersätter till exempel bara vid dödsfall (inte vid arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom). Ofta har försäkringen ett maximalt ersättningsbelopp som ibland också minskar ju äldre du blir. Läs noga igenom försäkringsvillkoren och jämför olika försäkringsgivares villkor!

Låneskydd vid dödsfall

Ett låneskydd som omfattar dödsfall kan normalt tecknas från 18 års ålder och upphör att gälla vid 65 års ålder. Ibland trappas ersättningen ned efter 55 års ålder. I allmänhet krävs att du fyller i en hälsodeklaration. Låneskyddet har ett maxbelopp som varierar mellan olika långivare. Vid dödsfall betalar låneskyddet hela eller delar av lånet.

De krav som ställs för att teckna en försäkring kan variera men ofta krävs att du är fullt arbetsför och har en tillsvidareanställning. Du måste även vara inskriven i svensk försäkringskassa och folkbokförd i Sverige.

Låneskydd vid arbetslöshet

Ett låneskydd som ersätter vid arbetslöshet kan normalt tecknas från 18 års ålder och upphör att gälla vid 65 års ålder. I allmänhet krävs att du fyller i en hälsodeklaration. Försäkringen träder oftast i kraft efter en kvalifikationstid på 60-150 dagar. Det betyder att du måste ha varit försäkrad minst så länge innan du blev arbetslös för att du ska kunna få ersättning. Låneskyddet har dessutom ofta en karens på minst 30 dagar och först därefter betalar den månadskostnaden för lånet (vanligtvis både ränta och amortering). Ersättningsbeloppet är maximalt 15 000 kronor per månad, under längst ett år.

De krav som ställs för att teckna en försäkring kan variera men oftast krävs att du är fullt arbetsför och har en tillsvidareanställning. Du måste också vara inskriven i svensk försäkringskassa och folkbokförd i Sverige. När du tecknar försäkringen får du inte vara medveten om förestående varsel eller uppsägning.

Låneskydd vid arbetsoförmåga

Ett låneskydd som ersätter vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall och sjukdom kan normalt tecknas från 18 års ålder och upphör att gälla vid 65 års ålder. I allmänhet krävs att du fyller i en hälsodeklaration.

För ersättning gäller i regel att försäkringen träder i kraft efter en kvalifikationstid om 30-90 dagar. Det betyder att du måste ha varit försäkrad minst så länge innan du blev arbetslös för att du ska få ersättning. Låneskyddet har ofta minst 30 dagars karens och betalar därefter den månatliga lånekostnaden på lånet (vanligtvis både ränta och amortering). Ersättningsbeloppet är maximalt 15 000 kronor per månad under längst ett år.

För att få teckna en försäkring krävs i allmänhet att du ska vara fullt arbetsför och ha en tillsvidareanställning. Du måste dessutom vara inskriven i svensk försäkringskassa och folkbokförd i Sverige. När du tecknar försäkringen får du inte vara medveten om att du har en existerande sjukdom eller symtom som kan komma att medföra arbetsoförmåga eller sjukhusvistelse.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå