Alternativ till låneskydd

Låneskydd är ett samlingsnamn på "färdigpaketerade" försäkringar som långivaren erbjuder och som kan vara bra att ha när du tar lån. Men det går också att teckna separata försäkringar för varje situation där låneskyddet annars hade inträtt.

Livförsäkring

En livförsäkring, det vill säga en försäkring som betalar ut ersättning om den försäkrade avlider under försäkringstiden, kan tecknas individuellt eller som en gruppförsäkring. Premien för en livförsäkring blir högre ju äldre du är. Försäkringen upphör normalt att gälla då du fyllt 65 år.

Du kan ha en livförsäkring via din anställning. I de flesta kollektivavtal finns en tjänstegrupplivförsäkring (TGL), där ett engångsbelopp betalas ut vid dödsfall. Försäkringsbeloppet är vanligtvis 6 prisbasbelopp (267 000 kr år 2015). Om du har en tjänstepension eller har tecknat en privat pensionsförsäkring, kan det där finnas ett efterlevandeskydd, som utbetalas vid dödsfall.

Vid utbetalning från en livförsäkring kan den som är insatt som förmånstagare själv bestämma om pengarna ska användas för att lösa ett bolån eller för något annat ändamål. Om livförsäkringen är pantsatt som säkerhet för ett lån kommer beloppet som betalas ut från försäkringen användas till att lösa hela eller delar av lånet.

Inkomstförsäkring vid arbetslöshet

Många har via sitt fackförbund en inkomstförsäkring som ger ersättning vid arbetslöshet. I vissa fall ingår den i medlemsavgiften och ibland måste den tecknas separat. Saknar du möjlighet att teckna en inkomstförsäkring via facket finns det några försäkringsbolag som erbjuder privata alternativ. Observera att en inkomstförsäkring alltid har en kvalifikationstid som ofta är ett år. Det betyder att du måste ha varit försäkrad minst så länge innan du blev varslad för att du ska få ersättning. I vissa försäkringar kan det bli en ny kvalifikationstid om du till exempel varit föräldraledig. Det finns även stora skillnader i ersättningstid. Den kan vara från 100 dagar till hela A-kasseperioden. För att teckna en inkomstförsäkring krävs vanligtvis att du har en tillsvidareanställning.

Inkomstförsäkringen är ett komplement till ersättningen från arbetslöshetskassan så att den totala ersättningen blir 80 procent av lönen du hade innan du blev arbetslös.

Sjukförsäkring vid inkomstbortfall

Du kan teckna en sjukförsäkring individuellt eller via ditt fackförbund. Sjukförsäkringen börjar oftast gälla efter tre månaders karenstid. Ersättningen utbetalas månadsvis och utbetalningsperiodens längd varierar. I vissa fall pågår utbetalningarna fram till din 65-årsdag.

Ersättningen från din sjukförsäkring får–tillsammans med ersättning från till exempel sjukpenning och ersättning från kollektivavtalad sjukförsäkring – maximalt uppgå till 90 procent av din inkomst.

Hur stort belopp som utbetalas beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå