Egenskaper Företag
kort
Korttyp Återställ till ursprungsvärde
Årsavgift Återställ till ursprungsvärde
Uttag 1 000 kr i Sverige/EU kostar max Återställ till ursprungsvärde
Uttag 1 000 kr utanför EU kostar max Återställ till ursprungsvärde
Valutaväxlingspåslag, uttag/köp utomlands Återställ till ursprungsvärde
Kreditränta för betal- och kreditkort Återställ till ursprungsvärde
Bonus Återställ till ursprungsvärde
Kortreseförsäkring Återställ till ursprungsvärde
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå