Kreditupplysning

De uppgifter som du lämnar om din ekonomi i en låneansökan bör långivaren kontrollera. Det gör långivaren bland annat genom att ta en kreditupplysning.

Långivaren kontrollerar dina uppgifter med hjälp av en aktuell kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag. På detta sätt får långivaren bland annat information om betalningsanmärkningar och om du har skulder hos Kronofogden. Andra källor för att kontrollera dina uppgifter är databaser som förs av myndigheter, till exempel Kronofogden, och långivarens egna register och databaser.

Kreditupplysningsföretag

Det finns flera företag som har kreditupplysningsregister.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig, och du kan en gång per år gratis få en utskrift från varje kreditupplysningsföretag. En begäran om ett registerutdrag ska göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.

Kreditupplysningsföretagen står under tillsyn av Datainspektionen.