Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även om du blir arbetslös, inte kan arbeta efter ett olycksfall eller en sjukdom eller om den du delar lånet med dör. 

Låneskydd är ett samlingsnamn på försäkringar som långivare säljer och som kan vara bra att ha när du tar lån. Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga och olycksfall eller sjukdom. Tänk på att det också finns andra försäkringar som kan täcka de situationer där låneskyddet annars hade inträtt, till exempel livförsäkringar.

Att tänka på

  • Ofta erbjuds du låneskydd när du tar ett bolån men det finns låneskydd också för andra lån.
  • Kontrollera i vilka situationer låneskyddet gäller. Bara dödsfall?
  • Fundera på om andra försäkringar fungerar lika bra för dig och din familj, till exempel livförsäkringar.

Låneskydd för bolån

När du tar ett bolån erbjuder ibland långivaren ett bolåneskydd.

Ett bolånelåneskydd kan träda in och täcka betalningarna om du blir arbetslös eller arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller sjukdom, eller betala av en del av lånet vid dödsfall.

Låneskydd vid dödsfall eller arbetslöshet?

Kontrollera kvalifikationstid och karenstid och med hur mycket ersättningen sänks efter 55 års ålder.

Bolåneskydd vid dödsfall
Bolåneskydd vid arbetslöshet och arbetsoförmåga