Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga, vid olycksfall eller sjukdom och vid dödsfall. 

Låneskydd är ett samlingsnamn på "färdigpaketerade" försäkringar som långivare erbjuder och som kan vara bra att ha när du tar lån. Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både ersättning vid dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga och vid olycksfall eller sjukdom. Men det går också att teckna separata försäkringar för de situationer där låneskyddet annars hade inträtt.

Att tänka på

  • Ofta erbjuds du låneskydd när du tar ett bolån men det finns också låneskydd för andra lån.
  • Kontrollera i vilka situationer låneskyddet gäller. Bara dödsfall?
  • Fundera på om andra försäkringsalternativ fungerar lika bra för dig och din familj.

Låneskydd för bolån

När du tar ett bolån erbjuder ibland långivaren ett bolåneskydd.

Ett bolånelåneskydd kan träda in och täcka betalningarna om du blir arbetslös eller arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller sjukdom, eller betala av en del av lånet vid dödsfall.

Låneskydd vid dödsfall eller arbetslöshet?

Kontrollera kvalifikationstid och karenstid och med hur mycket ersättningen sänks efter 55 års ålder.

Bolåneskydd vid dödsfall
Bolåneskydd vid arbetslöshet och arbetsoförmåga