Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även om du blir arbetslös, inte kan arbeta efter ett olycksfall eller en sjukdom eller om den du delar lånet med dör. 

Låneskydd är ett samlingsnamn på försäkringar som långivare säljer och som kan vara bra att ha när du tar lån. Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga och olycksfall eller sjukdom. Tänk på att det också finns andra försäkringar som kan täcka de situationer där låneskyddet annars hade inträtt, till exempel livförsäkringar.

Att tänka på

  • Ofta erbjuds du låneskydd när du tar ett bolån men det finns låneskydd också för andra lån.
  • Kontrollera i vilka situationer låneskyddet gäller. Bara dödsfall?
  • Fundera på om andra försäkringar fungerar lika bra för dig och din familj, till exempel livförsäkringar.

Låneskydd för andra lån än bolån

De flesta långivare erbjuder någon typ av låneskydd men villkoren kan skilja en hel del. Vissa låneskydd ersätter till exempel bara vid dödsfall (inte vid arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom). 

Ofta har försäkringen ett maximalt ersättningsbelopp som ibland också minskar ju äldre du blir. Läs noga igenom försäkringsvillkoren och jämför olika försäkringsgivares villkor!

Låneskydd vid dödsfall

Kontrollera maxbelopp och om ersättningen trappas ned efter 55 års ålder.

Låneskydd vid arbetslöshet
Låneskydd vid arbetsoförmåga