Låneskydd

Låneskydd är en försäkring kopplad till ett lån. Försäkringen ska göra det möjligt att betala lånet även vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga, vid olycksfall eller sjukdom och vid dödsfall. 

Låneskydd är ett samlingsnamn på "färdigpaketerade" försäkringar som långivare erbjuder och som kan vara bra att ha när du tar lån. Oftast kan du välja om låneskyddet ska omfatta både ersättning vid dödsfall, arbetslöshet eller arbetsoförmåga och vid olycksfall eller sjukdom. Men det går också att teckna separata försäkringar för de situationer där låneskyddet annars hade inträtt.

Att tänka på

  • Ofta erbjuds du låneskydd när du tar ett bolån men det finns också låneskydd för andra lån.
  • Kontrollera i vilka situationer låneskyddet gäller. Bara dödsfall?
  • Fundera på om andra försäkringsalternativ fungerar lika bra för dig och din familj.

Låneskydd för andra lån än bolån

De flesta långivare erbjuder någon typ av låneskydd men villkoren kan skilja en hel del. Vissa låneskydd ersätter till exempel bara vid dödsfall (inte vid arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom). 

Ofta har försäkringen ett maximalt ersättningsbelopp som ibland också minskar ju äldre du blir. Läs noga igenom försäkringsvillkoren och jämför olika försäkringsgivares villkor!

Låneskydd vid dödsfall

Kontrollera maxbelopp och om ersättningen trappas ned efter 55 års ålder.

Ett låneskydd som omfattar dödsfall kan normalt tecknas från 18 års ålder och upphör att gälla vid 65 års ålder. Ibland trappas ersättningen ned efter 55 års ålder. I allmänhet krävs att du fyller i en hälsodeklaration. Låneskyddet har ett maxbelopp som varierar mellan olika långivare. Vid dödsfall betalar låneskyddet hela eller delar av lånet.

Krav

De krav som ställs för att teckna en försäkring kan variera men ofta krävs att du är

  • fullt arbetsför
  • har en tillsvidareanställning
  • är inskriven i Försäkringskassan och folkbokförd i Sverige.
Låneskydd vid arbetslöshet
Låneskydd vid arbetsoförmåga