Låna till bil, båt, MC

När du vill köpa till exempel en bil, båt, MC, husvagn eller snöskoter kan du normalt låna upp till 80 procent av fordonets pris. Resten måste du betala själv, antingen kontant eller genom att lämna in ett inbytesobjekt. Lånet fungerar överlag som ett vanligt konsumtionslån när det gäller räntor, avgifter och amorteringar. Innan du beviljas lånet är långivaren skyldig att göra en kreditprövning för att bedöma din återbetalningsförmåga.

Det är inte alla långivare som erbjuder denna typ av lån vilket gör att du måste hitta en aktör som vill och kan finansiera ditt köp av fordon. Normalt erbjuder handlaren dig olika sätt att finansiera köpet på så du slipper hitta en långivare själv. Långivaren brukar ha olika krav för att du ska få låna till ett fordon. Ett vanligt krav är att det fordon som du lånar pengar till inte är för gammalt. Det är också ett vanligt krav att lånet ska vara slutbetalt innan bilen eller båten är för gammal. Till exempel brukar ett krav vara att bilen ska vara slutbetald när den är 10 år gammal. Ett annat vanligt krav är att vissa långivare kräver att du köper fordonet av en auktoriserad handlare och att du lånar minst ett visst belopp.

Delbetala ett fordonsköp

När du lånar till en bil eller annat fordon så fungerar lånet i stort sett som ett vanligt konsumtionslån. En skillnad är att fordonet står som säkerhet och kan återtas om du inte sköter dina betalningar. Ett alternativ till att låna för att köpa en bil är att leasa den men då gäller helt andra regler.

Kostnader och amortering
Återtagandeförbehåll
Billeasing eller privatleasing

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er långivare för ett rådgivande samtal för att hitta en lösning som passar er. Har den av er som till exempel vill bo kvar i er bostad möjlighet att stå för hela bolånet, godtar banken det i de flesta fall och skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade i dessa situationer.