Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Bil-, båt-, MC-lån

När du vill köpa till exempel en bil, båt, MC, husvagn eller snöskoter kan du normalt låna upp till 80 procent av fordonets pris. Resten måste du betala själv, antingen kontant eller genom att lämna in ett inbytesobjekt. Lånet fungerar överlag som ett vanligt konsumtionslån när det gäller räntor, avgifter och amorteringar. Innan du beviljas lånet är långivaren skyldig att göra en kreditprövning för att bedöma din återbetalningsförmåga.

Det är inte alla långivare som erbjuder denna typ av lån vilket gör att du måste hitta en aktör som vill och kan finansiera ditt köp av fordon. Normalt erbjuder handlaren dig olika sätt att finansiera köpet på så du slipper hitta en långivare själv. Långivaren brukar ha olika krav för att du ska få låna till ett fordon. Ett vanligt krav är att det fordon som du lånar pengar till inte är för gammalt. Det är också ett vanligt krav att lånet ska vara slutbetalt innan bilen eller båten är för gammal. Till exempel brukar ett krav vara att bilen ska vara slutbetald när den är 10 år gammal. Ett annat vanligt krav är att vissa långivare kräver att du köper fordonet av en auktoriserad handlare och att du lånar minst ett visst belopp.

Delbetala ett fordonsköp

När du lånar till en bil eller annat fordon så fungerar lånet i stort sett som ett vanligt konsumtionslån. En skillnad är att fordonet står som säkerhet och kan återtas om du inte sköter dina betalningar. Ett alternativ till att låna för att köpa en bil är att leasa den men då gäller helt andra regler.

Kostnader och amortering
Återtagandeförbehåll
Billeasing eller privatleasing

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Det är upp till långivaren. I samband med skilsmässa eller dödsfall är det vanligt att en av makarna ensam önskar ta över gemensamma lån. Långivaren gör då en förnyad kreditprövning för att undersöka om den kvarvarande maken ensam har återbetalningsförmåga för lånet. Det är inte ovanligt att prövningen resulterar i att långivaren nekar den kvarvarande maken att ensam ta över lånen, men det är viktigt att långivaren tar hänsyn till de omständigheter som råder i just ditt fall.