Avbetalning och butikskrediter

När du köper en vara på avbetalning ska säljaren ta ut en kontantinsats av dig som motsvarar minst 20 procent av varans kontantpris. Allt i enlighet med god kreditgivningssed.

Reglerna om kontantinsats i konsumentkreditlagen gäller inte vid kontoköp, alltså köp som belastar en löpande kredit. Det innebär bland annat att det inte finns något krav på kontantinsats vid köp med kreditkort.

Inbytesvara

Istället för att betala kontantinsatsen med pengar så kan man lämna en inbytesvara. Inbytesvaran kan motsvara hela eller delar av kontantinsatsen. Inbytesvaran bör värderas enligt god sed på marknaden. Kontantinsats bör tas ut senast när varan lämnas till konsumenten.

Butikskredit

Många butikskedjor erbjuder ”avbetalning” eller ”köp mot faktura”, som i själva verket är kontokrediter. Du får en kredit på kanske fem- eller tiotusen kronor som du kan utnyttja för köp i butiken. Ibland är det ett kort kopplat till krediten.

Du får en större kredit än vad du tror
Räntefri avbetalning kostar pengar

Kontrollera den effektiva räntan

Eftersom lånen är så olika uppbyggda är det extra viktigt att du kontrollerar den effektiva räntan.

Effektiv ränta

Långivaren oftast inte butikskedjan

Erbjudanden om avbetalning fungerar på olika sätt. Ta noga reda på hur ditt lån fungerar så att du vet om det passar just dig

Du lånar av ett annat företag
Kan påverka din möjlighet att få ett annat lån