Penningtvätt

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Är du politiskt aktiv? Det är frågor som konsumenter ofta möter i sina kontakter med banken. Andra har stött på praktiska problem och blivit nekade när de vill öppna konton eller sätta in kontanter när de saknar svenska ID-handlingar eller inte kan redogöra för varifrån pengarna kommer.

Bakgrunden till sådana frågor och kontroller är den så kallade Penningtvättslagen. Enligt den lagen är banker, och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En stor del av det arbetet består i att de måste veta vilka deras kunder är, var deras pengar kommer ifrån och varför de vill genomföra sina transaktioner. Det kallas för kundkännedom och banken måste måste ha tillräcklig med kundkännedom för att kunna hantera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det arbetet ska anpassas till risken banken har för att deras system missbrukas.

 

Att tänka på

  • Du måste samarbeta med banken så att de kan få tillräcklig kundkännedom, om du vill vara kund i banken.
  • Banken får inte upprätthålla en affärsförbindelse om de inte har tillräcklig kundkännedom för att hantera risken för penningtvätt.
  • Penningtvättslagen är riskbaserad – det innebär att det inte står exakt i lagen vad banken ska göra – i stället ska nivån av risk bedömas.
  • Banken ska tillämpa striktare rutiner vid hög risk.

Exempel på penningtvätt och finansiering av terrorism

Är det här verkligen ett problem? Kan man missbruka vanliga banktjänster till penningtvätt och terroristfinansiering? Kan mina vardagliga bankaffärer över huvud taget diskuteras ihop med kriminell verksamhet?

Dessvärre är det så att även penningtvättarnas och terrorfinansierarnas affärer också förefaller helt normala vid en första anblick. Det bedöms att det årligen tvättas upp till 130 miljarder kronor i det svenska finansiella systemet. 

Exempel på penningtvätt och finansiering av terrorism

Här är några kända exempel på hur vanliga bank och finanstjänster missbrukas. 

Insättning på konton
Kreditkort
Blancolån och bolån
Snabblån eller SMS-lån
Fonder och värdepapper
Exempel när effektivt arbete mot penningtvätt gjort att grova brott klarats upp