Förseningsavgifter

Om du betalar en kredit för sent kommer vissa finansiella företag att ta ut en förseningsavgift. Enligt flera domslut är det inte tillåtet, men nu ska även Högsta domstolen pröva frågan. 

Enligt inkassokostnadslagen får förseningsavgifter tas ut mot företag, däremot står det ingenting om att de har rätt att ta ut förseningsavgifter av konsumenter.

Den här frågan har prövats i domstol flera gånger och enligt både ett hovrättsavgörande (Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål FT 2012-17 av den 30 november 2017) och flera tingsrättsdomar har inte finansiella företag rätt att ta ut förseningsavgifter av konsumenter, avgiften har ansetts vara oskälig i konsumentsammanhang.

När domstolarna har kommit fram till sina domslut har de bedömt dels syftet med avgiften, dels inkassokostnadslagens syfte. Förseningsavgiften är tänkt att förmå konsumenten att betala i tid och tas enbart ut vid försenad betalning. Men syftet med inkassokostnadslagen är att skydda konsumenter mot att företag lägger på överdrivna kostnader när de driver in en fordran. Enligt domstolarna omfattas förseningsavgiften därför av inkassokostnadslagen men är inte uppräknad i lagen och är därmed oskälig att ta ut av en konsument.

Avgifter du kan få betala

Banker och kreditgivare kan få ta ut andra avgifter för dina skulder eller krediter. Läs mer här.