Jämför sparkonton

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton som har bindningstider eller andra begränsningar för uttag. Det konto som har högsta räntan behöver inte vara bäst för dig. Alla sparkonton som visas i jämförelsen omfattas av insättningsgarantin.

Det finns olika typer av sparkonton, både sådana där du kan ta ut dina pengar när som helst och konton som har bindningstider eller andra begränsningar för uttag. Det konto som har högsta räntan behöver inte vara bäst för dig. Alla sparkonton som visas i jämförelsen omfattas av insättningsgarantin.

Konsumenternas lista

Nu börjar sparkontona ge lite ränta igen. Samtidigt händer det mycket med räntorna för närvarande. Och du kanske inte är beredd att binda dina sparpengar alltför länge. Just nu visar vår egen sammanställning Konsumenternas lista sparkonton med rörlig ränta och för dig som är intresserad av att binda pengarna på upp till ett år.

Vilket sparkonto passar dig bäst?

Det konto som har den högsta sparräntan behöver inte vara det som är bäst för dig. På konton med högre räntesatser kan det finnas villkor som begränsar antalet fria uttag. Gör du fler uttag än vad villkoren tillåter, får du betala en uttagsavgift.

Viktigast att kontrollera om sparkonton

Jämför villkor av sparkonton är indelad i två grupper. I den ena finns konton med fria uttag, medan den andra visar konton som är bundna viss tid eller som har begränsningar i fråga om antalet uttag eller liknande. Andra viktiga saker att kontrollera är 

 • om kontot har rörlig eller fast ränta
 • om uttag ska föranmälas
 • lägsta / högsta sparbelopp
 • ränteutbetalning och övriga villkor

Alla sparkonton som visas i jämförelsen omfattas av insättningsgarantin. Den svenska insättningsgarantin uppgår till 950 000 kr per kund och bank/kreditmarknadsbolag. För utländska bankers filialer i Sverige eller utländska banker som verkar i Sverige, gäller hemlandets insättningsgaranti.

Insättningsgaranti för konton i utländska banker

 • Dansk
  Danske Bank omfattas av den danska insättningsgarantin som uppgår till högst 100 000 euro per kund.
  Lån & Spar Bank omfattas av den danska insättningsgarantin som uppgår till högst 100 000 euro per kund.
  SevenDay omfattas av den danska insättningsgarantin som uppgår till högst 100 000 euro per kund.
 • Finsk
  Nordea omfattas av den finska insättningsgarantin som uppgår till högst 100 000 euro per kund.
  Ålandsbanken omfattas av den finska insättningsgarantin som uppgår till högst 100 000 euro per kund.
 • Estnisk
  BIGBANK omfattas av den estniska insättningsgarantin som uppgår till högst 100 000 euro per kund.
 • Norsk
  Bank Norwegian omfattas av den norska insättningsgarantin. För svenska kunder uppgår garantin till högst 100 000 euro per kund.
  Instabank omfattas av den norska insättningsgarantin. För svenska kunder uppgår garantin till högst 100 000 euro per kund.
  Komplett Bank omfattas av den norska insättningsgarantin. För svenska kunder uppgår garantin till högst 100 000 euro per kund.
  Santander omfattas av den norska insättningsgarantin. För svenska kunder uppgår insättningsgarantin till högst 100 000 euro per kund.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss