ITPK - valbara bolag 2013-2018

Här kan du få information om vilka försäkringar du tidigare kunde välja på i din tjänstepension och du kan jämföra bolagens villkor mot varandra.

Här kan du få information om vilka försäkringar du tidigare kunde välja på i din tjänstepension och du kan jämföra bolagens villkor mot varandra.

Hel översikt

Vad har tidigare tjänstepensionsavtal för villkor?

Vi jämför tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän - ITP 2 tecknade mellan år 2013 och 2018

Inom ITP 2 finns en del av tjänstepensionen som är premiebestämd (ITPK) där du själv ansvarar för att välja hur du vill placera dina pengar. Inom ITP 2 betalar arbetsgivaren även in pengar till en förmånsbestämd pension som innebär att pensionen i förväg är bestämd till en viss procentsats av din slut lön. I den förmånsbestämda delen kan du inte själv välja var pengarna ska placeras.

Här kan du jämföra de försäkringar inom premiebestämda delen (ITPK) som du under åren 2013 - 2018 kunde välja mellan för din tjänstepension i ITP 2.  Du kan bland annat jämföra försäkringsbolagens avgifter, garantier och försäkringsbolagen sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet.

Traditionell försäkring och fondförsäkring

Traditionell förvaltning innebär normalt att bolaget sköter placeringen av kapitalet. Placeringen sker i obligationer, aktier, fastigheter med mera. Fondförvaltning innebär normalt att försäkringstagaren själv placerar i fonder. Numera finns det fondförsäkringar där bolaget sköter förvaltningen och därför kan ge viss garanti för kapitalet. Det finns också försäkringar som påminner om fondförsäkring, men klassas som traditionella på grund av att de kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. I vår jämförelse kan du jämföra försäkringsbolagens garantier.

Vår jämförelse redovisar entréfonden/entrélösning som dina premier placeras i när du har valt ett fondbolag men inte aktivt valt vilka fonder du vill att pensionspengarna ska placeras i.

Om du inte har valt försäkring

Om du inte gjort något val av försäkringsbolag placeras dina pengar i det så kallade ickevalalternativet som framgår i jämförelsen.

Rätt att flytta ditt pensionskapital

Flytträtten innebär att du kan flytta det totala fondandelsvärdet i en fondförsäkring eller det aktuella pensionskapitalet i en traditionell försäkring, till ett annat försäkringsbolag som är valbart inom kollektivavtalsområdet. I jämförelsen kan du bland annat jämföra flyttavgifter.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in ett representativt urval av företag och produkter och vi lyfter fram både viktigt innehåll och begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför inte premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.