ITP 1 - valbara bolag 2013-2018

Här kan du få information om vilka försäkringar du tidigare kunde välja på i din tjänstepension och du kan jämföra bolagens villkor mot varandra.

Här kan du få information om vilka försäkringar du tidigare kunde välja på i din tjänstepension och du kan jämföra bolagens villkor mot varandra.

Hel översikt

Vad har tidigare tjänstepensionsavtal för villkor?

Vi jämför tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän - ITP 1 tecknade mellan år 2013 och 2018

Här kan du jämföra vilka försäkringar som du kunde välja mellan för din tjänstepension i ITP 1 under åren 2013 - 2018. Du kan bland annat jämföra försäkringsbolagens avgifter, garantier och försäkringsbolagen sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet. Enligt avtalet för privatanställda tjänstemän - ITP 1 - kan du placera 50 procent av dina pensionspremier i vilket försäkringsbolag och förvaltningsform du vill. Men du måste samtidigt alltid placera minst 50 procent i en traditionellt förvaltad försäkring.

Traditionell försäkring och fondförsäkring

Traditionell förvaltning innebär normalt att bolaget sköter placeringen av kapitalet. Placeringen sker i obligationer, aktier, fastigheter med mera. Fondförvaltning innebär normalt att försäkringstagaren själv placerar i fonder. Numera finns det fondförsäkringar där bolaget sköter förvaltningen och därför kan ge viss garanti för kapitalet. Det finns också försäkringar som påminner om fondförsäkring, men klassas som traditionella på grund av att de kan innehålla andra tillgångsslag än fonder. I vår jämförelse kan du jämföra försäkringsbolagens garantier.

Vår jämförelse redovisar entréfonden/entrélösning som dina premier placeras i när du har valt ett fondbolag men inte aktivt valt vilka fonder du vill att pensionspengarna ska placeras i.

Om du inte har valt försäkring

Om du inte gjort något val av försäkringsbolag placeras dina pengar i det så kallade ickevalalternativet som framgår i jämförelsen.

Rätt att flytta ditt pensionskapital

Flytträtten innebär att du kan flytta det totala fondandelsvärdet i en fondförsäkring eller det aktuella pensionskapitalet i en traditionell försäkring, till ett annat försäkringsbolag som är valbart inom kollektivavtalsområdet. I jämförelsen kan du bland annat jämföra flyttavgifter.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in ett representativt urval av företag och produkter och vi lyfter fram både viktigt innehåll och begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför inte premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag.