Jämför individuellt pensionsspar - IPS

Individuellt pensionssparande (IPS) är numera bara ett alternativ för dig som inte har någon tjänstepension i din anställning eller som är egenföretagare. För alla andra är det inte längre förmånligt att sätta in mer pengar. Har du redan ett IPS-konto är det däremot viktigt att du ser över det sparandet även om du inte sätter in mer pengar. Det kan exempelvis löna sig att byta sparprodukt eller till och med flytta innehavet till ett annat pensionssparinstitut. Läs mer om IPS.

Individuellt pensionssparande (IPS) är numera bara ett alternativ för dig som inte har någon tjänstepension i din anställning eller som är egenföretagare. För alla andra är det inte längre förmånligt att sätta in mer pengar. Har du redan ett IPS-konto är det däremot viktigt att du ser över det sparandet även om du inte sätter in mer pengar. Det kan exempelvis löna sig att byta sparprodukt eller till och med flytta innehavet till ett annat pensionssparinstitut. Läs mer om IPS.

Hel översikt

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktiga tjänster. Kostar de något eller inte? Hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två företags avgifter mot varandra.

Vi jämför avgifter och villkor i IPS

Om du vill, kan du när som helst under spartiden eller utbetalningstiden placera om hela eller delar av behållningen på ditt pensionssparkonto (IPS). Du kan exempelvis

  • byta fonder
  • byta fonder mot aktier
  • byta aktier mot likvida medel.

Du kan också flytta ditt IPS-sparande till ett annat sparinstitut.

Med vissa få undantag kan pengarna däremot betalas ut tidigast när du fyllt 55 år. Du betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut. På sparkapitalet betalar du en årlig avkastningsskatt som beräknas med en schablonmetod.

Tidigare fanns avdragsrätt för sparande till IPS, men avdragsrätten har nu slopats helt för de allra flesta.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss