Hållbarhet inom bank, finans, försäkring och pension

Hållbarhet är i dag en stor fråga för hela samhället. Som konsument kan du bidra till en grön omställning genom att göra medvetna val inom bank, finans, försäkring och pension.

Hållbarhet brukar definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ofta används ESG som ett hållbarhetsmått för att utvärdera bolag. ESG står för miljö (Environment), sociala förhållanden (Social) och bolagsstyrning (Governance). 

Försäkringsbolag, banker och hela finansbranschen har, enligt EU, en viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I sin roll som investerare, kreditgivare och skadereglerare kan branschen medverka till en grön omställning och till att begränsa klimatförändringarna.

Som konsument kan du också göra hållbara val, till exempel genom ditt val av försäkringar och genom att aktivt förebygga olika skador.

Vi vill hjälpa konsumenter att göra hållbara val genom att uppmärksamma olika hållbarhetsaspekter inom bank och försäkring. Här nedan kan du läsa mer om EU:s klimatmål och vårt hållbarhetsarbete. I vårt avsnitt om Lag & rätt finns information om aktuella lagar och regler inom hållbarhetsområdet. 

Här kan du läsa om hållbarhet och pension och om hållbara fonder.

Mer information om hållbara val inom andra områden finns hos Konsumentverkets upplysning Hallå konsument. 

Att tänka på

  • Läs på och ställ frågor till din bank, försäkringsbolag eller pensionsförvaltare om hur de arbetar med hållbarhet.
  • Ta del av den hållbarhetsinformation som finns på företagens webbplatser och i förköpsinformation innan du investerar i en finansiell produkt. 
  • Genom att vidta förebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador på din egendom. Du bidrar dessutom till att begränsa den negativa miljöpåverkan som alla skador innebär. 
  • Här kan du jämföra hur försäkringsbolagen konkret arbetar med hållbarhet inom bilförsäkringar.

Klimatpaktsambassadör

Inom ramen för EU:s klimatpakt kan privatpersoner och organisationer agera som klimatpaktsambassadörer för att bygga ett mer hållbart Europa. En av ambassadörerna är Andrea Szanto på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

EU-kommissionen har utsett Andrea Szanto, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå, till klimatpaktsambassadör. Uppdraget innebär att Klimatpaktsambassadören och Konsumenternas Försäkringsbyrå ska arbeta för att nå ut med information till konsumenter om hur de kan undvika skador på sin egendom och begränsa skadornas omfattning.

Skador som drabbar bostäder och lösa saker innebär alltid en stor negativ miljöpåverkan. Det allra bästa är att helt undvika skador. Genom att dels arbeta skadeförebyggande, dels begränsa skadornas omfattning är det möjligt att bekämpa klimatförändringarna och arbeta mot EU:s mål om klimatneutralitet till år 2050.

Sverige har för närvarande sex klimatpaktsambassadörer. Alla klimatpaktsambassadörer presenteras på EU-kommissionens webbsida.

Klimatpaktsambassadör

Vad är EU:s klimatpakt?

EU:s klimatpakt är ett initiativ av EU-kommissionen som startade i december 2020. Klimatpakten bjuder in privatpersoner och organisationer till att gemensamt agera för att bygga ett mer hållbart Europa.

Klimatpakten är en del i den europeiska gröna given som lanserades i december 2019. Den gröna given ska bidra till att EU når sitt mål om klimatneutralitet till år 2050.

EU:s uppfattning är att alla i samhället måste hjälpa till för att EU ska kunna nå målet om klimatneutralitet till år 2050. Klimatpakten är tänkt att vara en plattform för de som är engagerade i att bekämpa klimatförändringarna så att de ska kunna arbeta tillsammans, utbyta erfarenheter, utveckla lösningar samt bilda nätverk för att åstadkomma en förändring.

Vad gör Försäkringsbyrån under år 2022?

Här beskriver vi vad vi har åtagit oss att göra under 2022 och hur detta har genomförts.

Skadeförebyggande arbete
Uppföljning