Oförsäkrad utomlands - vad ska jag göra?

Om du skulle befinna dig utomlands utan försäkringsskydd kan du vända dig till Bupa Global, som är ett danskt  försäkringsbolag (www.ihi.com), och höra efter om du kan teckna en försäkring för din fortsatta vistelse hos dem. En sådan försäkring kan dock bli kostsam och försäkringsskyddet börjar oftast gälla först efter viss tid, så kallad karenstid.