Jag är gravid. Hur gäller reseförsäkringen?

Inom EU har du rätt till akut sjukvård enligt samma regler som det landets invånare Det gäller även i samband med graviditet och förlossning och omfattar både mor och barn. Det innefattar dock inte rätt till hemtransport.

En reseförsäkring kan däremot ersätta det och vissa andra kostnader.

Reseskyddet som finns i de allra flesta hemförsäkringar, liksom i separata reseförsäkringar, ersätter mamman vid akut sjukdom eller olycksfall som inträffar under graviditeten eller förlossningen t o m graviditetsvecka 28. Det ska dock inte ha funnits något särskilt vårdbehov vid resans start, t ex att det framkommit något onormalt vid mödravårdskontroller.

Om barnet måste förlösas med akut kejsarsnitt på resan, på grund av akut sjukdom hos barnet eller mamman, betalas de vårdkostnader som kan uppstå. Men det varierar hur försäkringen gäller för barnet. Kontakta därför ditt bolag och hör efter hur din försäkring gäller om barnets skulle födas på resan.

I vissa bolag gäller försäkringen även efter vecka 28.

Reseförsäkringar från Europeiska ERV (www.erv.se) kan ge ersättning för oväntade graviditetskomplikationer som inträffar före graviditetsvecka 34 (33+6), inklusive behandling av för tidigt fött barn.

Länsförsäkringars hemförsäkring har ingen tidsgräns vare sig för mamman eller barnet i magen (www.Lf.se).

IHI Bupa (www.ihi.com) täcker komplikationer samt för tidig födsel upp till och med vecka 36. Sjukhusvård täcks för både barnet och modern upp till och med en månad och om läkare bedömer att de då kan åka hem ingår även hemtransport i försäkringen, annars täcker försäkringen ytterligare vård tills de kan åka hem.