Gäller försäkringen vid brand om jag har gått hemifrån och inte har uppsikt?

Ja, boendeförsäkringar ersätter skador som uppstått genom brand om försäkringstagaren inte uppsåtligen framkallat brandskadan eller varit grovt vårdslös, dvs på gränsen till uppsåt (då kan ersättningen sättas ned). Det kan inte anses vara grovt vårdslöst att till exempel ha en mobil eller en dator på laddning och sedan lämna bostaden.