Om du inte betalar

Det är viktigt att du betalar dina räkningar och skulder i rätt tid. Det gäller även om du exempelvis är sjuk eller bortrest. Annars kan du drabbas av dröjsmålsränta och andra typer av krav. Om du tycker att en räkning är felaktig ska du kontrollera att betalningskravet är korrekt innan du betalar. Är kravet felaktigt så vänd dig till betalningsmottagaren och fråga vad det är för krav och fråga efter ett avtal eller bevis varför du är betalningsskyldig. 

Du ska alltid betala dina räkningar i tid om kravet är korrekt. Som en huvudregel anses du har betalat när pengarna är betalningsmottagaren tillhanda, när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om du vet att du kommer vara sen med en betalning, har frågor om betalningen eller om du anser att kravet är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren eller inkassobolaget före förfallodatumet och prata med dem.

Att tänka på

  • Kontrollerar alltid att en faktura eller betalningskravet stämmer
  • Om något är fel med betalningskravet ska du kontakta företaget direkt
  • Bestrid skriftligen betalningskrav som du anser är felaktiga och förklara varför du bestrider betalningskravet
  • Om du bestrider ett betalningskrav kan företaget gå vidare till domstol
  • Du kan använda dig av vår checklista som ett stöd för att kontrollera eller bestrida ett betalningskrav

Felaktigt krav

Bara för att du har fått ett krav på betalning (en uppsägning av lånet, avi, faktura eller annat krav) betyder det inte att kravet på betalning är riktigt och att du måste betala kravet. Om du anser att ett krav på betalning är fel kan du bestrida kravet. Om du anser att det bara till viss del är fel, kan du betala den del du anser är riktig och sedan bestrida resterande del av beloppet.

Huvudregeln är att du ska betala och göra rätt för dig enligt de avtal du har ingått. Det finns ibland tillfällen när det uppstår ett fel med en räkning eller fordran du får, det finns även rent av helt felaktigt krav, bluffakturor eller att kravet är ”för gammalt”. Du ska såklart inte betala om något är fel. Du kan då bestrida kravet. Om du bestrider eller inte betalar så kan betalningsmottagaren lägga på olika avgifter men även gå vidare till inkasso, kronofogden och ta ärendet till domstol.

Bestrida ett krav på betalning

Om ett krav är felaktigt eller att det är delvis felaktigt så ska du inte betala det som är fel. Du kan då väja att bestrida kravet.

Bestrida ett krav
Vad händer när du har bestridit?
Betala under protest
Deponering eller nedsättning av pengar

Vad händer om jag inte betalar en räkning?

Om du inte betalar i tid så kan du få betala olika kostnader och du riskerar även att betalningsmottagaren väljer att gå vidare till inkasso, kronofogden eller domstol för att få betalt.

Vad händer om jag inte betalar en räkning?
Får ett bolag ta ut avgifter om jag betalar sent?

Hur länge är jag betalningsskyldig?

Hur länge du är betalningsskyldig för ett krav beror dels på vad det är för typ av avtal som kravet grundar sig på dels, hur aktiv betalningsmottagaren har varit. Det finns regler som säger att även om ett krav är korrekt så kan kravet vara för gammalt för att du ska behöva betala tillbaka det.

Hur gamla räkningar måste jag betala?
Du slipper inte betala med automatik

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.