Om du inte betalar

Det är viktigt att du betalar dina räkningar och skulder i rätt tid. Det gäller även om du exempelvis är sjuk eller bortrest. Annars kan du drabbas av dröjsmålsränta och andra typer av krav. Om du tycker att en räkning är felaktig ska du kontrollera att betalningskravet är korrekt innan du betalar. Är kravet felaktigt så vänd dig till betalningsmottagaren och fråga vad det är för krav och fråga efter ett avtal eller bevis varför du är betalningsskyldig. 

Du ska alltid betala dina räkningar i tid om kravet är korrekt. Som en huvudregel anses du har betalat när pengarna är betalningsmottagaren tillhanda, när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om du vet att du kommer vara sen med en betalning, har frågor om betalningen eller om du anser att kravet är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren eller inkassobolaget före förfallodatumet och prata med dem.

Att tänka på

  • Kontrollerar alltid att en faktura eller betalningskravet stämmer
  • Om något är fel med betalningskravet ska du kontakta företaget direkt
  • Bestrid skriftligen betalningskrav som du anser är felaktiga och förklara varför du bestrider betalningskravet
  • Om du bestrider ett betalningskrav kan företaget gå vidare till domstol
  • Du kan använda dig av vår checklista som ett stöd för att kontrollera eller bestrida ett betalningskrav

Anmärkningar

Om du inte betalar dina skulder kan du få olika anmärkningar. Om du får ett utslag från Kronofogden eller i domstol kan du få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är en anteckning om att du inte har skött dina betalningar. Det finns även ett register över misskötta krediter som bankerna och kreditinstitut har hos kreditupplysningsbolagen. Även den registreringen kommer synas vid en kreditprövning men, bara utav kreditgivare som står under Finansinspektionen tillsyn.

Om din skuld har gått vidare till kronofogden kan det leda till att myndigheten tar ett beslut om betalningsföreläggande. Det innebär att skulden fastställs och att du är betalningsskyldig för det ansökta beloppet. Beslutet blir även registrerat och uppgiften blir då tillgängligt för banker, långivare, hyresvärdar, telefonoperatörer och andra som har ett legitimt behov av att få informationen. Utöver en vanlig betalningsanmärkning finns det ett register för misskötta krediter. Det är ett internt register för banker och kreditgivare där de under vissa förutsättningar kan registerna in en missköttkredit. Registret är inte tillgängligt för alla utan enbart för de bolag som kan registerna in en person.

Betalningsanmärkning

Bara för att ett krav går vidare till kronofogden betyder inte det att du får en betalningsanmärkning. Om du får ett brev av kronofogden om betalningsföreläggande så bör du agera så snabbt du kan för att reda ut vad det är för krav och vad du kan göra, annars riskerar du att få en betalningsanmärkning.

När får jag en betalningsanmärkning?
Kronofogden och betalningsföreläggande

Misskötsel av kredit

Det finns ett privat register för banker som inte ska förväxlas med en betalningsanmärkning. Det är ett register där bankerna för upp dig om du misskött en kredit. Det finns dock vissa förutsättningar för att du ska bli registrerad.

Misskötsel inte detsamma som betalningsanmärkning
Då får banken registrera dig i missbruksregistret
Hur länge syns en registrering?
Kontakta bank och kreditupplysningsbolag vid fel

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.