Betala i tid

Det är viktigt att du betalar dina räkningar och skulder i rätt tid. Det gäller även om du exempelvis är sjuk eller bortrest. Annars kan du drabbas av dröjsmålsränta och andra typer av krav. Om du tycker att räkningen är felaktig ska du kontrollera att betalningskravet är korrekt innan du betalar

Om du är osäker på att ett betalningskrav är korrekt, kan du först läsa vår Checklista för betalningskrav.

Skicka betalningen före förfallodagen

Om du vet att du kommer vara sen med en betalning, har frågor om betalningen eller om du anser att kravet är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren eller inkassobolaget före förfallodatumet och prata med dem.

Om du betalar via giro måste du göra betalningen i god tid före förfallodagen eftersom det tar en viss tid att föra över pengarna. Det gäller framför allt vid längre helger och månadsskiften när girosystemet kan vara hårt belastat och det kan ta flera dagar innan en betalning registreras hos betalningsmottagare.

När anses en betalning vara genomförd? 

Som en huvudregel anses du har betalat när pengarna är betalningsmottagaren tillhanda, när pengarna är registrerade hos mottagaren. Om du betalar via plus- eller bankgiro anses betalningen vara genomförd på den dag beloppet är bokförd hos girot.

Juridiska begrepp

Du kan stöta på begrepp som borgenär, gäldenär och förfallodag. Den du ska betala till kan kallas för borgenär och du som ska betala kan kallas för gäldenär. Förfallodagen är den dag som din betalning senast ska ha kommit in på borgenärens konto.