Betala i god tid före förfallodagen

Även via internetbanken måste du betala dina räkningar och skulder i god tid före sista betalningsdag: förfallodagen, eftersom det tar en viss tid att föra över pengarna. Det gäller framför allt vid längre helger och månadsskiften när de så kallade girosystemen kan vara hårt belastade. Det kan ta flera dagar innan en betalning registreras hos betalningsmottagare.

Om du är osäker på att ett betalningskrav är korrekt, kan du först läsa vår Checklista för betalningskrav och på sidan Felaktigt krav.

När anses en betalning vara genomförd? 

Som en huvudregel anses du har betalat när pengarna  kommit fram till och registrerats hos betalningsmottagaren - "kommit dem till handa". Om du betalar via plus- eller bankgiro anses betalningen vara genomförd på den dag beloppet är bokförd hos girot.

Juridiska begrepp

Du kan stöta på begrepp som borgenär, gäldenär och förfallodag. Den du ska betala till kan kallas för borgenär och du som ska betala kan kallas för gäldenär. Förfallodagen är den dag som din betalning senast ska ha kommit in på borgenärens konto.