Frågor och svar

Pension från staten

Vad innebär förtida uttag?

En försäkringsförmedlare försöker övertala mig att ta ut pensionen i förtid och placera pengarna – vågar jag göra de?

Tänk dig noga för innan du börjar investera de pengar du ska leva på som pensionär! Många som nyligen har fyllt 60 år kontaktas av försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och andra investeringsföretag som tycker att de ska börja ta ut pensionspengar och investera i olika sparprodukter. Det kan gälla den allmänna pensionen alternativt bara premiepensionen, men även tjänstepension eller privat pension som du uppmanas att ta ut.


När det gäller t ex den allmänna pensionen så sänks den med ungefär 6 procent för varje år före 65-årsdagen som du tar ut pensionen – tar du ut den från 61 år så kommer din pension hela livet att vara ca 24 procent lägre än om du väntar till 65 år. Ju längre du lever desto sämre affär blir det och skulle du bli mycket gammal är affären riktigt dålig – förutsatt att du inte har investerat pengarna och lyckats få en bättre avkastning än om du inte hade tagit ut dem.


Men visst kan det finnas situationer då det kan vara fördelaktigt att ta ut pension innan du fyller 65 år:


• Om du lyckas placera pengarna som du tar ut i förtid med mycket hög avkastning.

• Om du tar ut en pension som saknar efterlevandeskydd och du placerar pengarna så att de utbetalas till dina efterlevande om du dör (t ex den allmänna pensionen innehåller inget efterlevandeskydd). • Du kan också räkna på marginalskatteeffekten av ett förtida uttag – om du genom förtida uttag kommer under brytpunkten för statlig skatt både före och efter pensioneringen så kan det vara fördelaktigt.

 

Hur stor blir den allmänna pensionen som jag kommer att få?

Hur stor den allmänna pensionen blir beror på hur länge du har jobbat och vilka inkomster du haft.

I ditt årsbesked om den nya allmänna pensionen får du veta hur mycket pengar du hittills har tjänat in till din allmänna pension och hur mycket du kan tänkas få varje månad när du blir pensionär.

I den nya allmänna pensionen finns det en garantinivå som gäller för alla som bott i Sverige i 40 år eller mer. Den garanterar att ensamstående får minst 8 254 kr/mån (2,13 prisbasbelopp per år) i pension och de som är gifta får minst 7 362 kr/mån (1,9 prisbasbelopp per år).

Om jag väntar med att ta ut pensionen blir den högre då?

Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt desto högre pension får du. Den förväntade återstående livslängden när du går i pension blir kortare och pengarna ska fördelas på en kortare period, därför blir pensionen högre. Pensionen blir ungefär 7-8 procent högre för varje år som du väljer att skjuta upp pensionsuttaget.

När kan jag börja ta ut allmänna pensionen?

Du kan tidigast ta ut din inkomstpension när du har fyllt 61 år. Börjar du ta ut din pension tidigt innebär det att din pension blir lägre. Att pensionen minskar beror på att du inte tjänar in pensionsrätter under lika lång tid som om du arbetat till t ex 65 år och att pengarna ska fördelas på flera år.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå