Frågor och svar

Om pension

Kan jag få pension från flera håll samtidigt?

Ja, pensionen kan komma från flera olika håll t ex

  • allmän pension
  • tjänstepension genom din arbetsgivarepension genom
  • privat pensionssparande.

De här summorna påverkar inte varandra på annat sätt än att de läggs ihop och blir din totala pension, som du kommer att betala skatt på.

Om jag dör innan jag går i pension, vad händer då med pengarna?

Har du en pensionsförsäkring måste du teckna ett efterlevandeskydd - återbetalningsskydd, familjeskydd eller efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp - om du inte vill att pengarna ska gå tillbaka till försäkringskollektivet, dvs till andra som pensionssparar i samma bolag.

Tänk på att både familjeskydd, efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbelopp och återbetalningsskydd innebär att din egen pension blir något lägre än den skulle ha blivit om du valt att spara i en ren ålderspension. För familjeskydd och efterlevandeskydd med förvalt dödfallsbeloppbetalar du en premie och väljer du återbetalningsskydd så går du miste om den arvsvinst, som din försäkring annars skulle ha vuxit med under spartiden.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå