Frågor och svar

Allmän pension

Vad innebär förtida uttag?

En försäkringsförmedlare försöker övertala mig att ta ut pensionen i förtid och placera pengarna – vågar jag göra de?

Tänk dig noga för innan du börjar investera de pengar du ska leva på som pensionär! Många som nyligen har fyllt 60 år kontaktas av försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och andra investeringsföretag som tycker att de ska börja ta ut pensionspengar och investera i olika sparprodukter. Det kan gälla den allmänna pensionen alternativt bara premiepensionen, men även tjänstepension eller privat pension som du uppmanas att ta ut.

Det kan finnas situationer då det kan vara fördelaktigt att ta ut pension innan du fyller 65 år:


• Om du lyckas placera pengarna som du tar ut i förtid med mycket hög avkastning, efter avgifter.

• Om du tar ut en pension som saknar efterlevandeskydd och du placerar pengarna så att de utbetalas till dina efterlevande om du dör (t ex den allmänna pensionen innehåller inget efterlevandeskydd).

• Du kan också räkna på marginalskatteeffekten av ett förtida uttag – om du genom förtida uttag kommer under brytpunkten för statlig skatt både före och efter pensioneringen så kan det vara fördelaktigt. 

Hur stor blir den allmänna pensionen som jag kommer att få?

Hur stor den allmänna pensionen blir beror på hur länge du har jobbat och vilka inkomster du haft.

I ditt orangea kuvert eller hos MinPension får du veta hur mycket pengar du hittills har tjänat in till din allmänna pension och hur mycket du kan tänkas få varje månad när du blir pensionär.

Du kan göra en egen prognos för din pension på www.minpension.se

Om jag väntar med att ta ut pensionen blir den högre då?

Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt desto högre pension får du. Den förväntade återstående livslängden när du går i pension blir kortare och pengarna ska fördelas på en kortare period, därför blir pensionen högre.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå