Frågor och svar

Allmän pension

Vad innebär förtida uttag?

En försäkringsförmedlare försöker övertala mig att ta ut pensionen i förtid och placera pengarna – vågar jag göra de?

Tänk dig noga för innan du börjar investera de pengar du ska leva på som pensionär! Det förekommer att du som nyligen har fyllt 61 år kontaktas av försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och andra investeringsföretag som tycker att de ska börja ta ut pensionspengar och investera i olika sparprodukter. Det kan gälla den allmänna pensionen alternativt bara premiepensionen, men även tjänstepension eller privat pension som du uppmanas att ta ut.

Tänk på det här innan du bestämmer:
Fördelar:
• Egen disponering av kapitalet och möjlighet till högre inkomst under de första
åren som pensionär
• Det placerade kapitalet kan ärvas av efterlevande eller betalas ut till förmånstagare

Nackdelar:
• Ger för de allra flesta en lägre total pension under åren som pensionär
• Placeringen av pensionskapitalet kan innebära dyra avgifter
• Skatteeffekter
 o Högre skatt på pension som tas ut före 66 års ålder
 o Högre skatt om den totala inkomsten hamnar över brytpunkten för
 statlig inkomstskatt.
• Påverkar och minskar andra ersättningar, till exempel A-kassa

Läs mer hos Pensionsmyndigheten

Hur stor blir den allmänna pensionen som jag kommer att få?

Hur stor den allmänna pensionen blir beror på hur länge du har jobbat och vilka inkomster du haft.

I ditt orangea kuvert eller hos MinPension får du veta hur mycket pengar du hittills har tjänat in till din allmänna pension och hur mycket du kan tänkas få varje månad när du blir pensionär.

Du kan göra en egen prognos för din pension på www.minpension.se

Om jag väntar med att ta ut pensionen blir den högre då?

Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt desto högre pension får du. Den förväntade återstående livslängden när du går i pension blir kortare och pengarna ska fördelas på en kortare period, därför blir pensionen högre.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå