Frågor och svar

Välja och byta

Svar på allmänna frågor om att välja och byta försäkring, t.ex. autogiro, konkurs och övrigt.

Vad händer med autogirot om jag byter försäkringsbolag?

Du måste kontakta försäkringsbolaget som är betalningsmottagaren och meddela att autogiromedgivandet ska avslutas eller så kan du kontakta din bank för att avsluta autogiromedgivandet.

Hur gör jag för att börja betala försäkringen via autogiro?

Du kontaktar ditt försäkringsbolag (betalningsmottagaren) eller så gör du en anmälan på Internet via din internetbank. Du får fylla i ett så kallat autogiromedgivande, vilket ger försäkringsbolaget (betalningsmottagaren) rätt att automatiskt dra överenskommet belopp från ditt konto.

Hur gör jag för att stoppa autogirobetalning av min försäkring?

För att stoppa autogirobetalning av din försäkring måste du kontakta försäkringsbolaget (betalningsmottagaren) eller din bank. Om du har tillgång till din banks Internettjänster kan du även stoppa betalningen den vägen.

Vad händer med min försäkring om försäkringsbolaget går i konkurs?

Som försäkringstagare har du en så kallad särskild förmånsrätt till tillgångar som motsvarar bolagets skuld till dig. Försäkringstagarnas fordran kommer före många andra fordringar i en konkurs. Det finns dock ingen garanti för att de tillgångar som finns vid konkurstillfället räcker till att täcka hela skulden till försäkringstagarna.

Det är Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över svenska försäkringsbolag och bevakar att försäkringsbolagens tillgångar är tillräckliga stora för att täcka skulden till försäkringstagarna och att de dessutom har ett buffertkapital. Om försäkringsbolaget inte har tillräckligt med buffertkapital ska Finansinspektionen ingripa.

Ditt försäkringssparande omfattas inte av någon insättningsgaranti på samma sätt som tillgångar på ett konto i en bank eller ett kreditmarknadsföretag. Läs mer om Insättningsgaranti.

Vad är en försäkring?

En försäkring är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget. Du betalar en avgift, premie, varje år och försäkringsbolaget ger dig genom försäkringen ett ekonomiskt skydd mot skador som kan inträffa. I försäkringsvillkoret ser du vad din försäkring täcker.

När ska premien betalas?

Individuell skadeförsäkring och personförsäkring

Vid nyteckning ska premien betalas inom 14 dagar från det försäkringsbolaget avsänt ett skriftligt meddelande med krav. En förnyad försäkring ska betalas senast på huvudförfallodagen. Du har dock alltid en månad på dig att betala från det att bolaget sänt premieavin. Om premien inte betalas i tid får bolaget säga upp försäkringen. Fram till dess gäller försäkringen som vanligt.

Personförsäkring

För personförsäkring, d v s individuell liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring, gäller att försäkring som sagts upp på grund av att premien inte betalats i tid kan återupplivas till sin tidigare omfattning under förutsättning att premien betalas inom tre månader från den dagen premien skulle ha betalats. Möjligheten till återupplivning gäller inte om obetald premie avser första premiebetalningen för försäkringen (nyteckning).

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå