Frågor och svar

Mopedförsäkringar

Hur försäkrar jag en barncross 80 kubik?

En crosscykel får bara köras inom inhägnat tävlingsområde och därför finns idag inget krav på att den ska vara trafikförsäkrad. Däremot måste man själv kontakta ett försäkringsbolag om man vill försäkra den för stöld och brand.

Crosscykeln omfattas inte av din hemförsäkring.

Min moped har stulits. Nu vill jag ha pengar men handläggaren säger att jag måste köpa en annan moped. Är det riktigt?

Ja, enligt villkoren har försäkringsbolaget rätt att avgöra ersättningsform, d v s om fordonet ska ersättas kontant eller med inköp av likadant eller närmast motsvarande fordon. De kan alltså kräva att du skaffar en ny moped.

När det gäller just mopeder men även när det gäller motorcyklar och terrängfordon är det mycket vanligt att försäkringsbolagen inte betalar ut kontanter utan kräver att man återanskaffar fordonet.

Måste jag försäkra en inte registreringspliktig moped?

Enligt 2 § Trafikskadelagen måste mopeden vara trafikförsäkrad när den används.

Det finns ingen skyldighet att hålla den stöldförsäkrad. Om du vill ha den försäkrad mot till exempel stöld kan du skaffa en mer omfattande försäkring.

Jag har köpt en oregistrerad moped utan typintyg. Får jag köra den?

Nej, för att få köra en oregistrerad moped krävs att du har ett så kallat typintyg, som visar att mopeden är godkänd.

Om du köper en moped privat är det viktigt att du får ett typintyg, annars kan du få problem om mopeden till exempel blir stulen. Försäkringsbolaget kan då säga att eftersom mopeden inte får användas, är marknadsvärdet så lågt att det understiger självrisken och du riskerar att inte få någon ersättning.

Måste jag försäkra en registreringspliktig moped?

Enligt 2 § Trafikskadelagen måste mopeden vara trafikförsäkrad när den inte är avställd.
Men det finns ingen skyldighet att hålla den stöldförsäkrad. Om du vill ha den försäkrad mot stöld och dylikt måste du skaffa en mer omfattande försäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå