Frågor och svar

Båtförsäkringar

Gäller båtens försäkring också för en oregistrerad trailer eller båtvagn om den stjäls?

Hos en del försäkringsbolag ersätts en oregistrerad trailer eller båtvagn vid stöld men hos andra ersätts den inte.

Varför är prisskillnaden mellan försäkringsbolagen så stor?

Försäkringsbolagen bestämmer själva vilken premie de anser sig behöva ta för att svara för risken att det händer något med din båt.

Om du tycker att just ditt försäkringsbolag är dyrt så kontrollera vad andra bolag vill ha betalt för att försäkra båten. Men kom ihåg att det inte bara är priset som är viktigt utan också försäkringens omfattning.

Den jag hyrde ut båten till stal den. Gäller min båtförsäkring?

Nej, du får ingen ersättning från din vanliga båtförsäkring om den som hyr båten försvinner med den. Eftersom det är du själv som har lämnat över båten räknas det inte som stöld i försäkringsvillkorets mening.

Om du ska hyra ut din båt bör du kontakta försäkringsbolaget för att kontrollera om du behöver teckna en tilläggsförsäkring som gäller vid uthyrning.

Min stulna utombordsmotor var inte fastbultad. Nu får jag inte full ersättning från försäkringsbolaget. Vad gäller?

I försäkringsvillkoren finns aktsamhetskrav som bland annat säger att en utombordsmotor ska vara låst med godkänt lås. Beroende på effekt kan den också behöva vara fastbultad (fast monterad) för att ersättas. 

Om du inte uppfyllt aktsamhetskravet minskas ersättningen. Normalt minskas ersättningen med 25% eller 50% men den kan också helt utebli beroende på graden av oaktsamhet.

Vad skiljer bilens trafikförsäkring från ansvarförsäkringen i båtförsäkring?

Som bilförare har du strikt ansvar, vilket innebär att alla skador som uppstår till följd av trafik ska ersättas. I regel bryr man sig inte om vem som vållat skadan.

När det gäller båtar så finns däremot inget strikt ansvar, utan då gäller skadeståndslagen. För att du ska få skadeståndsersättning vid en båtolycka krävs att du kan visa att den du riktar kravet mot, har varit vårdslös.

Varvet som reparerade båten gjorde ett dåligt arbete men mitt försäkringsbolag vill inte ersätta en ny reparation.

Oftast anses du som båtägare vara beställare av en reparation även om det är försäkringsbolaget som anvisar ett varv och betalar för reparationen. En felaktig reparation ska emellertid enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av varvet.

Du kan också ha rätt till ersättning av varvet för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. 

Till vilket värde ska jag försäkra båten?

Marknadsvärdet. När du tecknar försäkringen anger du marknadsvärdet på båten och det är den högsta ersättning du kan få. Är du osäker på värdet kan du höra med en båthandlare eller kontrollera vad motsvarande båtar säljs för i annonser.

Det kan vara bra att årligen se över sitt försäkringsbelopp då båtar ofta sjunker i värde på grund av ålder och skick.  

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå