Besöksförsäkring – krav för de flesta besökare från länder utanför EU

Medborgare utanför EU på resa in i Sverige, behöver en individuell medicinsk reseförsäkring, så kallad besöksförsäkring, för att få visum eller uppehållstillstånd.

Om du som inte är EU medborgare vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Vill du stanna längre krävs uppehållstillstånd. I båda fallen krävs oftast att du skaffat en besöksförsäkring.

Du kan också teckna den åt en gäst som ska besöka dig från utlandet eller om du själv flyttar hem efter en utlandsvistelse och är utskriven ur Försäkringskassan.

En besöksförsäkring måste köpas före inresan till Sverige. Den kan köpas av bolag i Sverige - de visas i vår jämförelse av besöksförsäkringar- eller från några internationella försäkringsbolag, Aetna International och IMG Global uppger att de kan erbjuda försäkring. 

Att tänka på

  • Medborgare i länder utanför EU behöver ha en besöksförsäkring för att få visum eller uppehållstillstånd i Sverige.
  • Besöksförsäkringen täcker bland annat akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl.
  • Skaffa besöksförsäkringen innan du besöker Sverige. Den kan köpas antingen i hemlandet eller i Sverige. 
  • Det är få svenska försäkringsbolag som erbjuder besöksförsäkringar. Det finns i dagsläget två. 
Jämför besöksförsäkringar

Försäkring för uppehållstillstånd

Om du vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besöket. Även för uppehållstillstånd krävs oftast en individuell, medicinsk reseförsäkring - en besöksförsäkring. 

För besök över 90 dagar krävs upphållstillstånd och du behöver ha en medicinsk reseförsäkring, alltså en besöksförsäkring. Du, en anhörig eller vän i Sverige vänder er då till ett försäkringsbolag och ansöker om försäkringen för längre tid. De svenska bolagen har möjlighet att ge dig försäkring i upp till ett år. Det kan även finnas möjlighet till ytterligare förlängning efter individuell prövning.

Hur du ansöker och vilka krav som ställs på uppehållstillstånd kan du läsa mer om hos Migrationsverket. 

Vanliga frågor

Mina föräldrar kommer på besök från Kosovo. Kan jag teckna en försäkring för sjukvård åt dem som gäller i mer än 90 dagar?

Eftersom de är från ett land utanför EU och ska stanna längre än 90 dagar krävs att de ansöker om uppehållstillstånd. För att få det krävs att de har en besöksförsäkring, som måste köpas före inresan. Ni kan undersöka om det finns försäkringar i Kosovo som uppfyller Migrationsverkets krav. Annars kan du teckna en svensk besöksförsäkring. Ni väljer försäkringstid när ni tecknar försäkringen och har sedan möjlighet att förlänga den. Jämför besöksförsäkringar här.

Min pojkvän från Sydafrika tänker komma på besök. Han behöver en försäkring för att få visum. Vad ska han göra?

Han ska teckna en besöksförsäkring, som gäller i upp till 90 dagar och som måste köpas före inresan. Ni undersöka om en sådan finns i Sydafrika eller teckna en svensk besöksförsäkring. Ni väljer försäkringstid när ni tecknar försäkringen och har sedan möjlighet att förlänga den. Jämför besöksförsäkringar här.