Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller normalt för dig som har tecknat försäkringen och för dem som delar hushåll med dig. Men några försäkringsbolag kräver att alla som ska ingå finns särskilt namngivna hos dem

Barn under 18 år som du har vårdnaden om omfattas normalt av din hemförsäkrings reseskydd, även om de inte är skrivna på din adress. Några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finns namngivna i försäkringsavtalet.

Resa med barnbarn

Om barnets vårdnadshavare inte är med på resan och du gör en resa utanför Sverige med övernattning, omfattas även barnbarn under 18 år av reseskyddet i din hemförsäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå